of 63946 LinkedIn

Beter wonen in Eindhoven via digitale woonomgeving

Beter wonen in Eindhoven via digitale woonomgeving. Eindhoven wil haar burgers meer regie geven over hun leefomgeving
Reageer

De gemeente Eindhoven wil haar burgers meer regie geven over hun leefomgeving. En er zelf voor kunnen zorgen dat mensen prettig samenleven. Digitale wooninformatie helpt daarbij. De gemeente en het Kadaster werken samen bij het digitaliseren van de woonomgeving.

“Digitalisering van de woonomgeving draagt in hoge mate bij aan innovatie, groei en leefbaarheid in steden en aan de mogelijkheid dat burgers meer eigenaar van hun eigen toekomst kunnen zijn.” Dit zegt het nieuwsbericht van de gemeente Eindhoven naar aanleiding van de samenwerkingsovereenkomst met het Kadaster. De gemeente gebruikt onder andere de innovatieve technologie van Woonconnect. Hiermee kunnen woningeigenaren in de proefwijk Eckart digitaal aanpassingen aan hun woning ontwerpen en doorrekenen. Zo

krijgen zij een indruk van bijvoorbeeld de kosten en opbrengsten van energiebesparingsmaatregelen. Of zij kunnen kijken of hun woning levensloopbestendig is te maken.

 

Basisregistraties fundament

Voor een deel is de woonomgeving al digitaal vastgelegd. Denk maar aan de Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT) en Adressen en Gebouwen (BAG). In de woorden van Mary-Ann Schreurs, wethouder

Innovatie en Design, Duurzaamheid en Cultuur in Eindhoven, is dit het fundament van de digitale woonomgeving. En ook pas het begin. Voor een werkelijk slimme stad (Smart City) is meer informatie nodig. Denk bijvoorbeeld aan de energiehuishouding van woningen, de kwaliteit van de ondergrond, de bouwkundige staat van woningen of het gebruik van de openbare ruimte.

 

Het gaat om de mensen

“Digitalisering en slimme steden, iedereen heeft het erover”, aldus Schreurs. “Voor ons draait het om de burgers. In een digitale woonomgeving kunnen zij zelf aan de knoppen van hun woning en hun buurt zitten. Tegelijk kunnen wij in een digitale woonomgeving het publieke belang beter waarborgen. We streven naar een net evenwicht: mensen aan het stuur, maar ook rekening houden met elkaar. Dit past heel mooi bij de nieuwe Omgevingswet. De huidige wetten draaien alleen om de fysieke leefomgeving. In de nieuwe wet gaat het om de mensen die die omgeving gebruiken. Daarover moeten de afwegingen gaan. Goede, betrouwbare data helpen enorm bij het maken van die afwegingen.”

 

Woonconnect

In het proefgebied Eckart in Eindhoven zijn zo’n 4.500 woningen gedigitaliseerd. Dat is gebeurd met  Woonconnect, tot nu toe een van de weinige applicaties om een digitale woonomgeving gestalte te geven. Zowel particuliere bewoners als woningcorporaties gebruiken de applicatie voor het onderzoeken, ontwerpen en begroten van woningaanpassingen. Dezelfde techniek en de onderliggende data kunnen straks een grote rol spelen bij de toepassing van de Omgevingswet, bijvoorbeeld voor vergunningverlening. Daarom vinden zowel Eindhoven als het Kadaster het zo belangrijk om nu al ervaring op te doen.

 

City Deal

Het initiatief van Eindhoven staat niet op zichzelf. In 2016 hebben vijf Brabantse gemeenten (Eindhoven, Breda, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Helmond), de provincie, vier ministeries, enkele bedrijven en kennisinstellingen de City Deal ‘Naar een digitale woonomgeving’ gesloten. Eindhoven loopt voorop met het digitaliseren van de

woonomgeving. De digitale gegevens moeten als open data ter beschikking gesteld worden. De gemeente richt zich daarom op het creëren van een platform voor stedelijke open data. Hierbij brengt het Kadaster kennis en ervaring in van landelijke platforms en standaarden voor open geodata.

 

Gedreven

Wethouder Mary-Ann Schreurs is drukbezet. Zij had maar een halfuur tijd voor een vraaggesprek voor dit artikel. In turbotempo heeft zij haar verhaal verteld en antwoord gegeven op vragen die soms nog niet eens gesteld waren. Het is typerend voor de gedrevenheid van Schreurs. De digitale woonomgeving is voor haar een wezenlijk middel om de burger meer aan het stuur te krijgen en tegelijkertijd het publieke belang te borgen. En de rol van het Kadaster daarbij? “Het Kadaster is voor mij een partij waar gegevens beschermd zijn opgeslagen. Jullie zijn ontzettend degelijk, maar ook altijd bereid om nieuwe dingen uit te proberen. Als jullie nog niet bestonden, zouden jullie uitgevonden moeten worden.”

 

Dit is een artikel uit het relatiemagazine van het Kadaster Terzake.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

Maatwerk en Advies

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen