of 62812 LinkedIn

Basisregistratie geeft zicht op ondergrondse drukte

Basisregistratie geeft zicht op ondergrondse drukte. Warmtenetten, elektriciteitsnetten, woningbouw: opgaven die ruimte vragen
Kadaster Reageer

Warmtenetten, elektriciteitsnetten, woningbouw: opgaven die ruimte vragen. Ook onder de grond. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) maakt via metingen en 3D-modellen zichtbaar wat zich waar bevindt.

Het ministerie van BZK heeft de BRO nodig voor betrouwbare inzichten rondom ruimtelijk beleid. Daarom werkt het ministerie samen met medeoverheden en ketenpartners als het Kadaster aan de BRO. In 2015 werd Martin Peersmann voor BZK programmamanager voor de BRO: “De BRO moet helpen om goede integrale beleidsanalyses te maken voor de grote maatschappelijke opgaven: energietransitie, klimaatbestendigheid, duurzame economische groei en toekomstbestendig landelijk gebied.”

 

4 zaken geregistreerd in BRO

In de BRO worden 4 zaken geregistreerd. Peersmann: “Allereerst de verkenningen, dat zijn alle boringen en metingen in de ondergrond, zoals die van grondwaterstanden of draagkracht. Daarnaast de 3D-modellen die voorspellen hoe de grondlagen er uitzien. Ook alle constructies die zijn aangebracht voor het benutten van de ondergrond, zoals grondwaterputten en mijngangen. En tot slot alle vergunningen voor het gebruik, benutten en beschermen van de ondergrond.”

 

Betere voorspellingen, beter beleid

De meetgegevens in de BRO helpen om betere voorspellingen te maken. “Je kunt verdroging van akkerbouwgrond voorkomen door het grondwater goed te meten en het peil actief te beheren. Bij de bouw van de IJtunnel kon worden voorspeld bij hoeveel werking van de ondergrond historische gebouwen zouden gaan scheuren. Op basis van metingen is de graafmethode aangepast. Als je in de planfase weet hoe complex je bouwgrond is, kan dat per jaar 180 miljoen aan faalkosten voorkomen bij grote infrastructuurprojecten!”

 

De ondergrond als basisregistratie

De BRO kent meer dan 600 bronhouders, zoals alle gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties zoals Rijkswaterstaat en ProRail. Door de gegevens verplicht eenduidig vast te leggen en te gebruiken, ontstaat een hogere actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid. “Hoe meer metingen, hoe meer data, hoe betrouwbaarder de voorspellingen van de modellen, hoe effectiever het ruimtelijk beleid.”

 

BRO groeit

In de toekomst worden ook Bodem-Energie-Systemen, de ondergrondse constructies voor warmte- en koude-opslag, in de BRO opgenomen. Het Kadaster heeft hieraan bijgedragen door via onderzoek de raakvlakken tussen de BRO, KLIC en verschillende registratievarianten uit te werken. “Kadastrale rechtszekerheid en ruimtelijke ordening -boven en onder de grond- gaan elkaar raken”, aldus Peersmann. “Als je een woning met een warmtepomp verkoopt en je hebt geïnvesteerd: gaat jouw deel dan mee? En hoe registreer je dat?”

 

Meer lezen

Meer over de BRO leest u op de website www.basisregistratieondergrond.nl.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

Maatwerk en Advies

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen