of 59185 LinkedIn

Alliander doet voorspellingen over zonnepanelen en warmtepompen

Alliander doet voorspellingen over zonnepanelen en warmtepompen. Toekomstmodellen op basis van échte data.
Reageer

Windmolens, zonnepanelen: bedrijven en particulieren wekken steeds vaker zelf energie op. Daardoor veranderen vraag en aanbod van energie op het bestaande netwerk. Om hierop in te kunnen spelen, doet netwerkbedrijf Alliander onderbouwde voorspellingen.

Verduurzaming

Arjan Bakkeren van Alliander vertelt. “Ons netwerk is uitgelegd in een tijd dat de energie in Nederland werd geproduceerd in een beperkt aantal grote centrales. De trend in de samenleving is verduurzaming en decentralisering; daardoor produceren we met z’n allen op steeds meer plekken energie. Dit gebeurt minder gelijkmatig en is afhankelijk van windkracht en zon. Hierdoor worden er andere eisen aan ons net gesteld. Deze dynamiek zorgt ervoor dat wij als Alliander veel eerder inzicht moeten hebben in wat er gaat gebeuren, zodat we daar rekening mee kunnen houden bij de aanleg van het net.”

 

Glazen bol

“We hebben eigenlijk behoefte aan een glazen bol om de toekomst te voorspellen. Als marktanalist ben ik verantwoordelijk voor de scenario’s en spreidingsmodellen. Die scenariomodellen voorspellen het aantal zonnepanelen, de locatie en de grootte ervan. Het Kadaster leverde ons informatie over het woningbezit van woningcorporaties en agrarische bijgebouwen, zodat we inschattingen kunnen maken over de toekomstige piekbelasting van het net.”

 

Gezamenlijke puzzel

“Het is vaak een gezamenlijke puzzel om de vraagstelling van de klant, in dit geval Alliander, te vertalen in een goed informatieproduct van het Kadaster”, aldus Matthieu Zuidema (Kadaster). “Het gaat dan om betrouwbaarheid, privacygevoeligheid en de toegevoegde waarde van de beschikbare data.
Voor Alliander hebben we eerst een pilot uitgevoerd voor een deelgebied. De resultaten waren positief, waarna we de informatie voor het hele werkgebied van Alliander hebben geleverd.“

 

Woningcorporaties

Arjan: “Woningcorporaties zijn bezig met verduurzaming van hun bestaande woningvoorraad. Vaak pakken ze direct een hele buurt aan en leggen ze de daken vol met zonnepanelen. We weten dat woningcorporaties deze verduurzaming vooral toepassen op rijtjeswoningen uit de jaren 50, 60 en 70. Dankzij de bouwjaren en woningtypen die het Kadaster meeleverde, kunnen we nu risicokaarten opstellen.”

 

Agrarische bijgebouwen

“Als een boer 2000 panelen installeert op een bijgebouw, moet die stroom het net op. Agrarische bedrijven liggen vaak landelijk en dat kan tot problemen leiden omdat het net er juist dáár niet op berekend is. Als we als netbeheerder gaan investeren in die ene boer, dan kost dat de samenleving geld. We kunnen dan beter op zoek gaan naar een slimme oplossing, zoals een kleinere omvormer of opslag van de opgewekte energie bij de boer zelf of in het net.”

 

Echte data

“De waarde van de output van een rekenmodel is afhankelijk van de data die we erin stoppen. Voorheen werkten we met aannames. En deden we aannames op aannames. Dat hoeft nu niet meer; we hebben nu echte data waarmee we toekomstmodellen kunnen opstellen. Hebben we een probleem en zo ja, hoe groot is dat probleem? Zo kunnen we met de resultaten als bagage straks optimaal met onze stakeholders in gesprek.”

 

Terzake

Dit artikel verscheen ook in het Kadastermagazine Terzake (augustus 2016).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Stedelijke Herverkaveling

DOSSIERS

Stedelijke ontwikkelingen

Whitepapers

Het Kadaster