of 59130 LinkedIn

Pioneren met teveel ambitie

Pioneren met teveel ambitie. In ‘Pionieren met de Omgevingswet’ een overzicht van tussentijdse leerervaringen van circa 300 projecten en experimenten. Overheden houden hun organisatie tegen het licht en concluderen dat een cultuuromslag nodig is.
JS Consultancy Reageer

In ‘Pionieren met de Omgevingswet’ een overzicht van tussentijdse leerervaringen van circa 300 projecten en experimenten. Overheden houden hun organisatie tegen het licht en concluderen dat een cultuuromslag nodig is. Ook het tot stand brengen van integrale, samenhangende plannen en versnelling van processen, procedures is een in het oog springend thema. Relativering is op zijn plaats waar het de verbeterdoelen betreft van de Omgevingswet.

Cultuurverandering: een wenkend perspectief?

Uit de pilots blijkt bij overheden een zorg om de houding en het gedrag van medewerkers. Ingesleten werkwijzen moeten veranderen. Overheden stellen zich de vraag of ze moeten investeren in organisatie- en cultuurverandering of gewoon aan de slag gaan met omgevingsvisie en omgevingsplan? Hier en daar is er terecht terughoudendheid bij de gepropageerde cultuuromslag. De nieuwe werkwijzen die passen bij de Omgevingswet moeten nog worden uitgevonden. Overheden moeten vooral niet blindstaren op cultuuromslag. Faciliteren en ondersteunen van de eigen medewerkers bij de nieuwe opgaven is een kansrijkere strategie.

 

Sneller én beter

Plan- en besluitvorming moeten niet alleen sneller, maar ook beter. Stroomlijnen van processen, participatie met betrokkenen en minder regels moeten resulteren in integrale, samenhangende plannen. Is dat niet teveel van het goede? Tempo maken in complexe situaties is doorgaans niet bevorderlijk voor meer kwaliteit. Ook participatie is geen garantie op kwalitatief goede plannen. Doorgaans zijn belangentegenstellingen en verschillen van inzicht tussen diverse overheden en private partijen vaak debet aan trage besluitvorming. Die verschillen overbruggen vraagt juist veel van de flexibiliteit en onderhandelingsvaardigheden van bestuurders.


Relativering gewenst

De Omgevingswet beoogt alle regelgeving over de fysieke leefomgeving in één samenhangend stelsel onder te brengen. In die opgave is de wet al redelijk geslaagd. Dat wil nog niet wil zeggen dat daarmee een integrale samenhangende benadering is gewaarborgd. Want de werelden van ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur, milieu en natuur zijn zeer verschillend en de vakmensen hebben vaak andere manieren van werken. Elkaar goed verstaan en met elkaar samenwerken is een kunst en kunde.

De Omgevingswet is een antwoord op de toenemende complexiteit van maatschappelijke opgaven en verhoudingen in het domein van de fysieke leefomgeving. Lastige vraagstukken en keuzen worden niet minder, ook niet bij meer afwegingsruimte. Willen overheden goed kunnen acteren in die complexe omgeving dan is dat vooral een kwestie van investeren in kennis en vaardigheden van mensen en organisatie.

 

Wilt u uw team (tijdelijk) versterken met een professional die raad weet met de Omgevingswet? Bel of mail vandaag nog voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Guido Termont, Directeur Ruimte & Infra, guidotermont@jsconsultancy.nl of 06 – 33 32 19 61.

 

Peter van de Laak, Asscocië Ruimte & Infra

Heeft u vragen of wilt u weten wat JS Consultancy voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op!

06 41 97 93 98 / Vraag per e-mail

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingContactgegevens

Guido Termont

Alpha Tower,

De Entree 19-21

1101 BH Amsterdam
Tel. 088 – 33 02 100

www.jsconsultancy.nl

Afbeelding   Afbeelding   Afbeelding

Meer nieuws

Agenda

Bekijk hier onze events en expertisebijeenkomsten.

Whitepapers Ruimte en Milieu

AfbeeldingRegie in de openbare ruimte

Publieke organisaties op koers

JS Consultancy laat regie werken

Regie komt op verschillende niveaus voor. Maar wat vraagt dit van uw collega's en andere partijen?

 

Wilt u ook een heldere visie op stappen zetten richting regie? Maak een afspraak met Guido Termont: Tel. 06 333 219 61