of 59130 LinkedIn

De betekenis van het omgevingsplan voor het klimaat

De betekenis van het omgevingsplan voor het klimaat
1 reactie

Regelmatig hoor ik kritische geluiden over de Omgevingswet. De Omgevingswet zou weinig toevoegen, want we kunnen nu al veel doen voor een duurzame kwaliteit van de leefomgeving. Zie wat er zoal mogelijk is onder de Crisis- en herstelwet en het programma ‘Nu al eenvoudig beter’. Wat echter over het hoofd wordt gezien is dat één omgevingsplan eenvoudigere afwegingen mogelijk maakt in samenhang met de ondergrond en diverse programma’s.

Minder versnippering

Eén van de grote opgaven onder de Omgevingswet is de transitie van soms tientallen bestemmingsplannen naar één omgevingsplan. De huidige versnippering van bestemmingsplannen is een belangrijke beperking. Die versnippering maakt het lastig om in de besluitvorming de samenhang met de ondergrond te betrekken. In een omgevingsplan is het eenvoudiger de regelgeving voor de bovengrond af te stemmen op regels voor het benutten van de ondergrond.

 

Samenhang met de ondergrond

De ondergrond is van groot belang voor de energietransitie. Neem bijvoorbeeld de uitbreiding van het warmtenet waar nu veel aandacht voor is. Of de aanleg van smart grids en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk. Een efficiënte infrastructuur voor kabels en leidingen is een belangrijke factor voor de energietransitie. In het omgevingsplan kan dat belang integraal worden meegenomen, evenals het toepassen van warmte- en koudeopslag in de bodem.

 

Klimaatbestendige leefomgeving

Het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving is vooral een zaak van programma’s en investeringen. Dat ligt iets anders voor het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Het is bijzonder kostbaar om het huidige rioolstelsel ingrijpend aan te passen. Vaak ook ontbreekt de ruimte voor lokale waterberging. Creatieve oplossingen en afwegingen zijn nodig. Waar bieden ruimtelijke aanpassingen (verdunnen, meer groen, open water) uitkomst en waar helpen aanpassingen van het rioolsysteem? Een goed samenspel tussen één omgevingsplan met diverse programma’s (energie, water) is eenvoudiger dan met tientallen bestemmingsplannen.

Kortom, de bestuurlijke besluitvorming is een stuk eenvoudiger met één omgevingsplan, want dat geeft overzicht. Betere afwegingen over ingrijpen in de bovengrond in samenhang met de ondergrond en een goed samenspel met diverse programma’s levert winstkansen op voor het klimaat.

 

De adviseurs en kwartiermakers van JS Consultancy zijn doortastende bruggenbouwers, zijn politiek sensitief en hebben het stevige profiel dat nodig is voor de impactanalyse en de implementatie van de Omgevingswet. Wilt u uw team (tijdelijk) versterken met een dergelijke professional (met kennis en expertise op het gebied van de omgevingswet)? Bel of mail vandaag nog voor een kennismakingsgesprek met Guido Termont, Directeur Ruimte & Infra, guidotermont@jsconsultancy.nl of 06 33 32 19 61.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hein Corstens (informatie-architect) op
Gezien de interessante beschouwing hierboven is het te hopen dat er geen aparte klimaatwet komt. Immers de Omgevingswet is expliciet mede bedoeld om klimaatverandering tegen te gaan. Hopelijk laten de politici - hoewel dat natuurlijk erg veel gevraagd is als er verkiezingen naderen - doelmatigheid prevaleren boven politieke profilatie en worden de klimaatdoelstellingen verwerkt in de Omgevingswet,

AfbeeldingContactgegevens

Guido Termont

Alpha Tower,

De Entree 19-21

1101 BH Amsterdam
Tel. 088 – 33 02 100

www.jsconsultancy.nl

Afbeelding   Afbeelding   Afbeelding

Meer nieuws

Agenda

Bekijk hier onze events en expertisebijeenkomsten.

Whitepapers Ruimte en Milieu

AfbeeldingRegie in de openbare ruimte

Publieke organisaties op koers

JS Consultancy laat regie werken

Regie komt op verschillende niveaus voor. Maar wat vraagt dit van uw collega's en andere partijen?

 

Wilt u ook een heldere visie op stappen zetten richting regie? Maak een afspraak met Guido Termont: Tel. 06 333 219 61