of 65101 LinkedIn

Verduurzamen kantoorvastgoed

Verduurzamen kantoorvastgoed. Voldoet u per 1 januari 2023 minimaal aan energielabel C?
HEVO B.V. Reageer

Is uw kantoor gereed voor de labelverplichting van 1 januari 2023? Met nog iets meer dan een jaar te gaan, is het nu het moment voor een strategische keuze.

Volgens het Bouwbesluit 2012 moeten kantoorgebouwen in Nederland per 1 januari 2023 minimaal voldoen aan energielabel C, met uitzondering van kleine kantoren en monumenten, anders mag het gebouw daarna niet meer als kantoor gebruikt worden. Voldoet uw gebouw hieraan? Met nog ruim een jaar te gaan is nu het moment om strategische keuzes te maken.

 

De labelverplichting geldt voor kantoorgebouwen die aan de volgende eisen voldoen:

  • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) is ≥ 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw.
  • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw is
    ≥ 100 m².
  • Het kantoorgebouw wordt nog meer dan 2 jaar gebruikt.
  • Er wordt energie verbruikt om het binnenklimaat te regelen.
  • De verduurzamingsmaatregelen om energielabel C te bereiken kunnen binnen 10 jaar terugverdiend worden. 

 

De labelverplichting geldt niet voor:

  • Panden die worden onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet.
  • Een pand dat een monument is als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening.

 

Zoals door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op 27 juli 2021 gepubliceerd, voldoet de helft van de kantoren in Nederland nog niet aan de energielabel-C-verplichting. De inschatting van de RVO is dat van de kantoren die wel onder de labelverplichting vallen slechts 40% een groen energielabel (label C of beter) heeft en voldoet 60% van de kantoren dus nog niet. 

 

Afbeelding

Bron 

 

Met nog iets meer dan een jaar te gaan, is het nu het moment voor een strategische keuze. Er dient geïnventariseerd te worden of uw kantoor onder de verplichting valt en of u alleen verduurzamings­maatregelen uit wilt voeren. Worden verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd, dan betekent dat vaak ingrijpende aanpassingen voor de kantooromgeving. Een uitgelezen kans om ook de ruimtebehoefte en de functionaliteit van het kantoor onder de loep te nemen en zo nodig aan te passen. Wij bieden u een totaalplan aan

 

Meer weten?

Neem dan contact op met: Johanna Scherer

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingHEVO B.V.

Statenlaan 8

5223 LA  's-Hertogenbosch

 

Postbus 70501

5201 CB 's-Hertogenbosch

 

+31 (0)73 6 409 409

info@hevo.nl

www.hevo.nl


www.rpmbyhevo.nl: bouwen zonder risico’s.

Opdrachtgevers (gemeenten) krijgen: Zekerheid op prijs, planning én kwaliteit inclusief invloed op het proces. Dat garanderen wij bij Risicodragend Projectmanagement, kortgezegd RPM.

Kennisbijeenkomst en Studiedag

Kennisbijeenkomst 'Circulaire nieuwbouw op onderwijscampus Christelijk Lyceum Veenendaal' op donderdag 25 november 2021. Meer informatie.

 

Studiedag 'Hoe bouw ik een school?' op dinsdag 15 maart 2022 (09.00 - 16.30 uur), locatie kantoor HEVO 's-Hertogenbosch. Meer informatie.

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers