of 65101 LinkedIn

Scholen, Stelsel en het Klimaatakkoord

Ik zeg niets nieuws wanneer ook ik zeg dat we aan de vooravond staan van een grote opgave op het gebied van onze gebouwde omgeving. In korte tijd is in de wereld van de onderwijshuisvesting de term BENG (bijna energieneutrale gebouwen) welhaast al sleets geworden, nog voordat deze norm goed en wel is ingevoerd. In een tijdsbestek van een paar maanden is het formuleren van ambities op energieneutraliteit en gasloos bouwen van een toekomstdroom omgezet naar ambitie en beleid. Het samenlopen van klimaatakkoorden in allerlei sectoren in combinatie met een stevige ruk naar groen in de gemeenteraadsverkiezingen heeft gezorgd voor een versnelling in het ontwikkelen van deze beleidsdoelen.

Gaat deze versnelling in het stellen van deze doelen nu ook leiden tot het versnellen van het realiseren van duurzame onderwijsgebouwen? We zien steeds meer IHP’s (Integrale Huisvestingsplannen) waarin de klimaatdoelstellingen worden opgenomen, of zelfs als uitgangspunt gelden. Coalitieakkoorden die gevormd zijn na de gemeenteraadsverkiezingen nemen deze IHP’s over of verklaren een IHP te maken en niet zelden wordt een gehele gemeente klimaatneutraal verklaard in 2030 of 2040. De stappen vanaf Parijs - via Den Haag - lijken daarmee ook te landen in de gemeentelijke wensen voor het huisvesten van onze kinderen in duurzame onderwijsgebouwen.

 

En nu? Nu komt het aan op de realisatie; gemeenten en schoolbesturen zijn op zoek naar de weg door het stelsel. Hoe sluit de financiering van deze taak via het gemeentefonds aan op de ambitie? En betekent dit dat schoolbesturen nu massaal beschikkingen aan moeten gaan vragen voor de eerstvolgende begrotingsronde met de raad, zoals de verordening dit oplegt? We zien de worsteling om te komen tot opdrachtgeverschap; en dit keer niet omdat er verschil van inzicht is tussen gemeente en schoolbesturen over ambitie: het ontbreekt aan passend instrumentarium en bijpassende middelen.

Het is dan ook bemoedigend om afgelopen week het interview te lezen waarin Buma zegt dat we op moeten passen dat duurzaamheid niet iets wordt van alleen die partijen die het kunnen betalen. (Ja, dezelfde Buma die onder scholen bekend staat om zijn motie uit 2015, waarmee er structureel 300 miljoen euro per jaar is onttrokken aan de middelen voor onderwijshuisvesting). Mijn oproep aan het Rijk: pak door en help gemeenten, scholen en de markt met de middelen om het door het Rijk ingezette beleid ook waar te maken. Dit is dé kans!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingHEVO B.V.

Statenlaan 8

5223 LA  's-Hertogenbosch

 

Postbus 70501

5201 CB 's-Hertogenbosch

 

+31 (0)73 6 409 409

info@hevo.nl

www.hevo.nl


www.rpmbyhevo.nl: bouwen zonder risico’s.

Opdrachtgevers (gemeenten) krijgen: Zekerheid op prijs, planning én kwaliteit inclusief invloed op het proces. Dat garanderen wij bij Risicodragend Projectmanagement, kortgezegd RPM.

Kennisbijeenkomst en Studiedag

Kennisbijeenkomst 'Circulaire nieuwbouw op onderwijscampus Christelijk Lyceum Veenendaal' op donderdag 25 november 2021. Meer informatie.

 

Studiedag 'Hoe bouw ik een school?' op dinsdag 15 maart 2022 (09.00 - 16.30 uur), locatie kantoor HEVO 's-Hertogenbosch. Meer informatie.

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers