of 63082 LinkedIn

Onderzoek door het rijk: verbetering onderwijsgebouwen versnellen

Onderzoek door het rijk: verbetering onderwijsgebouwen versnellen.
HEVO B.V. 1 reactie

Bij schoolgebouwen zijn verschillende ministeries betrokken. Omdat de problemen rondom onderwijshuisvesting complex zijn heeft minister Arie Slob (Onderwijs) een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) laten doen. Het onderzoek is inmiddels afgerond en heeft als doel het nieuwe kabinet te informeren over de knelpunten en mogelijke oplossingen rondom onderwijshuisvesting.

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen

De vernieuwing van schoolgebouwen verloopt moeizaam en dat is een probleem omdat goede schoolgebouwen cruciaal zijn voor goed onderwijs. Duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om te leren en werken. Dit leidt tot een hoger leerrendement, beter welzijn en minder ziekteverzuim. Het huidige stelsel geeft onvoldoende antwoord op de vraag naar goede onderwijshuisvesting en sluit niet aan op de zich ontwikkelende eisen die aan gebouwen worden gesteld, onder meer op het gebied van duurzaamheid. Het IBO toont aan dat het tempo van vervangen en verbeteren omhoog moet. Dit vraagt meer middelen en het stroomlijnen van het stelsel dat deze middelen ter beschikking stelt.

 

Het IBO sluit aan op eerder onderzoek van HEVO

Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek sluit aan op eerder onderzoek van HEVO, waarin de omvang, leeftijd en kwaliteitsniveaus van de voorraad schoolgebouwen in het PO, SO en VO zijn geïnventariseerd; daarnaast heeft het IBO gebruik kunnen maken van de datasets die HEVO in opdracht van de sectorraden heeft ontwikkeld. De conclusies van dit IBO zijn onder meer gebaseerd op de doorrekening van de sectorale routekaarten voor het Klimaatakkoord. Het advies om het Integraal Huisvestingsplan (IHP) als sturend instrument in te zetten in deze grote opdracht bouwt voort op ons eerdere rapport waarin de concretisering van het Huisvestingsvoorstel van PO-RaadVO-Raad en VNG is uitgewerkt. Gerhard Jacobs (partner HEVO) was lid van het expertpanel van het IBO en eerder vanuit HEVO verantwoordelijk voor het rapport 'concretisering huisvestingsvoorstel' en de doorrekeningen van de sectorale routekaarten van het onderwijs.

 

IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs

Een vak apart

Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel

 

Download pdf

 

Gerhard Jacobs


Meer weten?

Neem dan contact op met Gerhard Jacobs, telefoon (073) 6 409 409 / Mail Gerhard

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Contactgegevens

AfbeeldingHEVO B.V.

Statenlaan 8

5223 LA  's-Hertogenbosch

 

Postbus 70501

5201 CB 's-Hertogenbosch

 

+31 (0)73 6 409 409

info@hevo.nl

www.hevo.nl


www.rpmbyhevo.nl : bouwen zonder risico’s.

Opdrachtgevers (gemeenten) krijgen : Zekerheid op prijs, planning én kwaliteit inclusief invloed op het proces. Dat garanderen wij bij Risicodragend Projectmanagement, kortgezegd RPM.

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers