of 61441 LinkedIn

Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs gemeente Krimpenerwaard

Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs gemeente Krimpenerwaard.
HEVO B.V. Reageer

In opdracht van de gemeente Krimpenerwaard hebben we schoolbesturen en de gemeente begeleid bij het opstellen van een gezamenlijke visie- en beleidsvorming voor onderwijshuisvesting met een scope van 30 jaar.

AfbeeldingBij de totstandkoming van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) hebben we nadrukkelijk ingezet op de vorming van een breed gedragen beleid waarin gezamenlijke belangen en keuzes voorop staan. Deze aanpak heeft geleid tot een duidelijke, gezamenlijk door schoolbesturen en gemeente gedragen, visie: onderwijs wordt dicht bij huis gegeven en scholen en gemeente werken samen om schoolgebouwen in stand te houden. Daarnaast is in het IHP nadrukkelijk vastgelegd dat bijna energieneutrale gebouwen (BENG) nodig zijn om te voldoen aan de ambitie om in 2050 een energie- en CO2-neutrale gemeente te zijn die geen fossiele brandstoffen meer gebruikt. Bij gebouwen waar sprake is van vernieuwbouw of renovatie is het uitgangspunt duurzame levensduurverlenging.

 

Deze uitgangspunten staan centraal bij de (ver)nieuwbouw van het primair en voortgezet onderwijs in de gemeente Krimpenerwaard, waarbij de vorming van IKC’s gestimuleerd wordt. Daarnaast zal de gemeente extra investeren om zo kwalitatief goede huisvesting te kunnen realiseren. Schoolbesturen zullen extra investeren om de exploitatiekosten te laten dalen. Dit toont de meerwaarde van een breed gedragen en onder begeleiding van een expert gezamenlijk ontwikkeld IHP: niet de eigen locatie of organisatie staat centraal, maar kwalitatief goede en gezonde schoolgebouwen voor alle leerlingen en gebruikers.


Wilt u meer informatie over integrale huisvestingsplannen of over dit project?

Neem dan contact op met Yvon Ketelaars, telefoon (073) 6 409 409

Of met Hans Heijltjes, telefoon (073) 6 409 409

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingHEVO B.V.

Statenlaan 8

5223 LA  's-Hertogenbosch

 

Postbus 70501

5201 CB 's-Hertogenbosch

 

+31 (0)73 6 409 409

info@hevo.nl

www.hevo.nl


www.rpmbyhevo.nl : bouwen zonder risico’s.

Opdrachtgevers (gemeenten) krijgen : Zekerheid op prijs, planning én kwaliteit inclusief invloed op het proces. Dat garanderen wij bij Risicodragend Projectmanagement, kortgezegd RPM.

Meer nieuws

Webinar 'Het kantoor na corona'

De korte- en langetermijneffecten op kantorenhuisvesting.
Donderdag 1 oktober 2020

Whitepapers

Bloggers