of 64231 LinkedIn

Annelies Overmars

Jurist
Annelies legt het accent op een nauwkeurige analyse van feiten, omstandigheden en regelgeving om te komen tot een praktisch advies. Haar kennis van algemeen contractenrecht, bouwrecht en aanbestedingsrecht in combinatie met jarenlange ervaring in de vastgoedpraktijk zorgen ervoor dat zij bruikbare antwoorden geeft op huisvestingsvragen met een juridische achtergrond.


(073) 6 409 409

annelies.overmars@hevo.nl


 • Juridische vraagstukken bij circulair bouwen

  Reageer

  Belangrijke thema’s bij circulair bouwen zijn: Reduce (minimaal grondstofgebruik), Reuse (maximaal hergebruik van producten) en Recycle (hoogwaardig hergebruik van grondstoffen). Uitwerking van deze thema’s leidt in de praktijk tot praktische en juridische vragen op het gebied van kwaliteit van, garanties op en aansprakelijkheid voor gebruikte materialen en, in het kader van de gewenste losmaakbaarheid voor hergebruik, over eigendoms-, huur- en leaseconstructies.

 • Circulair aanbesteden. Deel 1: wat en waarom?

  Reageer

  Circulariteit integreren in het aanbestedingsproces, hoe gaan we dat doen? deel 1: wat en waarom?

  Er is al langere tijd veel aandacht voor circulair bouwen en aanbesteden. In het kabinetsprogramma 'Nederland Circulair in 2050' is in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie* de volgende visie geformuleerd:
  In 2050 is de bouw bij ontwerp, ontwikkeling, gebruik, beheer en demontage van bouwwerken zo georganiseerd dat deze objecten duurzaam worden gebouwd, (her)gebruikt, onderhouden en ontmanteld. Bij bouwen wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen en wordt aangesloten bij de dynamische wensen van de gebruikers. Het streven is naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 conform de Europese afspraken. Bouwwerken maken zoveel mogelijk gebruik van ecosysteemdiensten (natuurlijk kapitaal zoals het waterbergend vermogen van de ondergrond).

Contactgegevens

AfbeeldingHEVO B.V.

Statenlaan 8

5223 LA  's-Hertogenbosch

 

Postbus 70501

5201 CB 's-Hertogenbosch

 

+31 (0)73 6 409 409

info@hevo.nl

www.hevo.nl


www.rpmbyhevo.nl: bouwen zonder risico’s.

Opdrachtgevers (gemeenten) krijgen: Zekerheid op prijs, planning én kwaliteit inclusief invloed op het proces. Dat garanderen wij bij Risicodragend Projectmanagement, kortgezegd RPM.

Kennisbijeenkomst en Studiedag

Kennisbijeenkomst 'Circulaire nieuwbouw op onderwijscampus Christelijk Lyceum Veenendaal' op donderdag 25 november 2021. Meer informatie.

 

Studiedag 'Hoe bouw ik een school?' op dinsdag 15 maart 2022 (09.00 - 16.30 uur), locatie kantoor HEVO 's-Hertogenbosch. Meer informatie.

Whitepapers

Bloggers