of 64277 LinkedIn

Yasemin Demirci

Advocaat

Yasemin is werkzaam binnen de sectie Overheid & Vastgoed. Zij houdt zich naast het algemeen bestuurs(proces)recht met name bezig met het omgevingsrecht. Het veelzijdige en dynamische karakter van dit rechtsgebied, waarin belangen van veel partijen samenkomen, trekt in het bijzonder haar interesse.

 

Voor Yasemin staan kwaliteit, toewijding en precisie voorop. Door haar doelgerichte aanpak gecombineerd met betrokkenheid streeft zij in iedere zaak het beoogde resultaat na.


Praktijkgebied

 • Overheid
 • Vastgoed

 • Omgevingswet en afval: belangrijkste instrumenten

  Reageer

  AfbeeldingBij de inwerkingtreding van de Omgevingswet – vooralsnog beoogd op 1 juli 2022 – verandert ook de wet- en regelgeving die relevant is voor de afval- en reinigingsbranche. In deze blogreeks gaan wij op hoofdlijnen in op de belangrijkste wijzigingen die de Omgevingswet voor de afval- en reinigingsbranche teweeg brengt.

 • Podcast #3: Relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht

  Reageer

  De derde aflevering van Duidelijke Taal, de podcast van Hekkelman, staat in het teken het relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht. Bestuursrechtadvocaten Yasemin Demirci en Wiebe van de Rijt gaan het gesprek hierover aan, mede naar aanleiding van de overzichtsuitspraak van de Raad van State. Hoewel niet ‘nieuw’, is dit onderwerp nog steeds bijzonder actueel.

 • Op weg naar de circulaire economie: is afval altijd afval?

  Reageer

  AfbeeldingHet stimuleren van de circulaire economie staat al een aantal jaren hoog op de politieke en economische agenda. De ambities om minder afval te produceren en afvalscheiding te stimuleren, sporen onder andere afvalinzamelaars, afvalverwerkers en gemeenten aan tot het maken van (creatieve) keuzes. Daarbij komt verschillende wet- en regelgeving om de hoek kijken.

 • Onlosmakelijke activiteiten in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  Reageer

  AfbeeldingOp grond van artikel 2.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: 'Wabo') dient de aanvrager om een omgevingsvergunning er zorg voor te dragen dat alle onlosmakelijke activiteiten die zijn opgesomd in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wabo in één keer worden aangevraagd. Maar hoe zat het ook alweer met die onlosmakelijke activiteiten? In deze blog bespreken wij in hoofdlijnen het juridisch kader zoals dat volgt uit artikel 2.7 van de Wabo aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

 • Wel of geen aanvraag om omgevingsvergunning?

  Reageer

  AfbeeldingEen vriendelijke brief van een bedrijf waarin de gemeente wordt gevraagd om eens mee te denken over de toekomstmogelijkheden, is de inzet van deze hoger beroepsprocedure. Volgens het bedrijf had deze brief als aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden beschouwd en is er door het verstrijken van de wettelijke beslistermijn van acht weken een vergunning van rechtswege ontstaan. In haar uitspraak van 31 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3541, zet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'de Afdeling') nogmaals uiteen wat ervoor nodig is om een schriftelijk verzoek als aanvraag om een omgevingsvergunning te kunnen aanmerken.

 • Verklaring van geen bedenkingen: bevoegdheid van de raad, niet van burgemeester en wethouders

  1 reactie

  AfbeeldingIn die gevallen waarin de gemeenteraad bevoegd is om een verklaring van geen bedenkingen af te geven, kunnen burgemeester en wethouders niet in de plaats van de gemeenteraad een ontwerpbesluit voor een verklaring van geen bedenkingen voorbereiden en ter inzage te leggen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'de Afdeling') is hier in haar uitspraak van 9 mei 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1511) duidelijk over.

 • Soortenbescherming en het relativiteitsvereiste

  Reageer

  AfbeeldingHet komt regelmatig voor dat omwonenden in een bestuursrechtelijke procedure (bijvoorbeeld tegen een bestemmingsplan) een beroep doen op bepalingen uit de Flora en faunawet (thans: de Wet natuurbescherming). Omdat deze (wettelijke) bepalingen met name strekken tot bescherming van het algemene belang van plant- en diersoorten, lopen omwonenden hierbij vaak tegen het relativiteitsvereiste uit artikel 8:69a van de Awb aan, omdat zij (bijvoorbeeld) op een te grote afstand van de beschermde diersoorten wonen. 

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Actualiteitendag Omgevingsrecht 2021

Datum: 30 november 2021
Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Locatie:   Gelredome, Batavierenweg 25, 6841 HN Arnhem

 

AANMELDEN

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier