of 63946 LinkedIn

Wijziging Noordbrabantse Verordening Ruimte

AfbeeldingGedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 10 maart 2017 het ontwerp van de 'Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017' vastgesteld. De ontwerpwijziging ligt met ingang van 17 maart 2017 ter inzage voor een periode van vier weken. Gedurende deze periode kan een ieder een inspraakreactie bij Gedeputeerde Staten indienen. De meest in het oog springende wijzigingen zijn de volgende.

Mestbewerking

Volgens Gedeputeerde staten is in Noord-Brabant een uitbreiding van de mestbewerkingscapaciteit nodig. Binnen het bouwerperceel van een veehouderij is de bewerking van eigen ter plaatse geproduceerde mest rechtstreeks toegestaan. Mestbewerking ten behoeve van elders geproduceerde mest is niet toegestaan, tenzij:

  • het mestvergisting van samenwerkende melkrundveehouders betreft tot een maximale capaciteit van 25.000 ton per jaar, mits (onder andere) de locatie goed is ontsloten, bij verdere bewerking de mest ter plaatse zodanig wordt bewerkt dat ten minste 50% van het volume van de mest wordt omgezet in loosbaar water en de ontwikkeling inpasbaar is in de omgeving;
  • sprake is van een nevenfunctie op een veehouderij, mits (onder andere) de mest met pijpleidingen wordt aangevoerd, ten minste 50% van het volume van de mest wordt omgezet in loosbaar water en de ontwikkeling inpasbaar is in de omgeving.

 

Ontwikkelingsmogelijkheden veehouderij

Veehouderijen met een niet wettelijk verplicht concept voor dierenwelzijn krijgen meer ruimte (meer dan 1,5 hectare bouwblok, waarbij het aantal dieren niet mag toenemen). Ook bedrijven die een blijvende score behalen van 8,5 op grond van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij kunnen een eenmalige ontwikkelingsruimte verdienen van 0,5 hectare (tot maximaal 2 hectare) (zie voor meer informatie over deze scoremethodiek, mijn blog 'Duurzaamheidsregels in de ruimtelijke ordening'). Verder wordt het beleidsconcept 'staldering' ingevoerd voor het Concentratiegebied Zuid als bedoeld in de Meststoffenwet, gecorrigeerd aan de hand van de gemeentelijke grenzen. Staldering betekent dat een ondernemer die een dierenverblijf wil oprichten of die een bestaand gebouw als dierenverblijf in gebruik wil nemen, moet aantonen dat er elders een bestaand dierenverblijf is gesaneerd door sloop of herbestemming. Een bestaand dierenverblijf is een dierenverblijf dat uitgaande van de peildatum 17 maart 2017 in de drie daaraan voorafgaande jaren legaal en onafgebroken bedrijfsmatig is gebruikt voor het houden van dieren. De stalderingseis wordt gesteld aan hokdierbedrijven, zijnde een veehouderij met uitzondering van melkrundveehouderij en schapenhouderij.

 

Neemt u voor vragen over deze voorgenomen beleidswijzigingen gerust contact met mij op.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier