of 63908 LinkedIn

Voor aanwijzing locatie(s) ondergrondse afvalcontainer is besluit vereist!

AfbeeldingDoor middel van deze blog breng ik de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1460) onder uw aandacht. In deze uitspraak oordeelt de Voorzieningenrechter – kort gezegd – dat aan het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer een schriftelijke beslissing tot aanwijzing van (een of meer) locatie(s) ten grondslag moet liggen. Deze schriftelijke beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

Afvalstoffenverordening

Op grond van artikel 10.23 van de Wet milieubeheer stelt de gemeenteraad in het belang van de bescherming van het milieu een afvalstoffenverordening vast. De Afvalstoffenverordening bevat veelal regels omtrent het inzamelen en het ter inzameling aanbieden van (huishoudelijke) afvalstoffen. Zo kunnen burgemeester en wethouders bij voorbeeld bepalen dat in een bepaalde buurt, straat of wijk huishoudelijk restafval wordt ingezameld met behulp van ondergrondse afvalcontainers. Vervolgens kunnen burgemeester en wethouders bepalen op welke locatie(s) de ondergrondse afvalcontainers zullen worden geplaatst.

 

In de praktijk gaan sommige gemeenten ervan uit dat voor het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer geen (aanwijzings)besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb is vereist waartegen rechtsmiddelen kunnen worden aangewend, omdat het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers feitelijk handelen zou betreffen.

 

Oordeel Voorzieningenrechter

In de uitspraak van 2 juni 2017 oordeelt de Voorzieningenrechter echter dat aan het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers een besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb ten grondslag moet liggen. Het oordeel van de Voorzieningenrechter ligt mijns inziens in lijn met eerdere jurisprudentie van de Afdeling (vergelijk: AbRS 23 maart 2016 ECLI:NL:RVS:2016:791 en AbRS 18 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL8686).

 

Tegen het aanwijzingsbesluit kunnen dus rechtsmiddelen worden aangewend. Zo kan worden betoogd dat als gevolg van de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainer voor omwonenden (onaanvaardbare) overlast zal optreden. Daarbij valt te denken aan geluid- en stankoverlast. Ik verwijs naar de uitspraak van de Afdeling van 7 oktober 2009 (ECLI:NL:RVS:2009:BJ9485) waarin de Afdeling overweegt dat mogelijke overlast in het kader van de Afvalstoffenverordening (en het daarop gebaseerde aanwijzingsbesluit) moet worden getoetst. Het verdient mijns inziens aanbeveling beleidsregels op te stellen ter inkleuring van de bevoegdheid om locaties voor ondergrondse afvalcontainers aan te wijzen, zodat in het aanwijzingsbesluit ter motivering van de locatie naar deze beleidsregels kan worden verwezen.

 

Tot slot

Heeft u vragen over de uitspraak van de Voorzieningenrechter en de gevolgen daarvan? Neem gerust contact met mij op. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door J.Houtman (AOW ers) op
In de vorige reactie staat een foutje. Bij functie staat geen maar dat is voor onze leeftijd gekomen.
Door J.Houtman (Geen 75 jaar en 82 jaar) op
Slecht ter been en verschillende gezondheids klachten.
Teveel om op te noemen.
Door Egm Vaanholt (Wao er) op
Vind dit niet normaal, moeten wij allebij op de scootmobiel zakken weg sjouwen?
Ja.... allebij, allebij hebben een scootmobiel en zijn beperkt in lopen, en vooral in het tillen van die zakken.
Wil mijn Otto niet kwijt, zit niet te wachten op de ratten rond om het huis.
Help aub. Bij een menswaardige oplossing?
Gr. Fam. VAANHOLT

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier