of 64231 LinkedIn

Tweemaal bijlage II Bor

Reageer

AfbeeldingOnlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) twee uitspraken gedaan over de toepassing van enkele artikelen uit bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (hierna: “het Bor”). In de eerste uitspraak (AbRS 25 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1586) gaat het om de vraag of een poort in die specifieke situatie omgevingsvergunningsvrij is. De meetvoorschriften uit bijlage II Bor komen aan de orde in de tweede uitspraak (AbRS 7 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1688).

Essentie

1) Een erf- of perceelafscheiding is soms omgevingsvergunningvrij. Een van de voorwaarden waaraan dan moet worden voldaan, is dat er een functionele relatie bestaat tussen de perceelsafscheiding en een gebouw op het betreffende perceel. Voor de beoordeling hiervan is de voor het perceel geldende planologische regeling van doorslaggevende betekenis.

 

2) Bij het meten van de hoogte van een bouwwerk in het kader van de toepassing van bijlage II Bor dient te worden gemeten vanaf de oorspronkelijke als natuurlijk aan te merken terreinhoogte. Alleen wanneer ten behoeve van de bouw van het bouwwerk ophogingen of verdiepingen nodig zijn, kan het anders zijn. Bij de beoordeling van de terreinhoogte dienen ook de omliggende percelen te worden betrokken.

 

Lees meer

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Actualiteitendag Omgevingsrecht 2021

Datum: 30 november 2021
Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Locatie:   Gelredome, Batavierenweg 25, 6841 HN Arnhem

 

AANMELDEN

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier