of 59250 LinkedIn

Teun Verstappen

Advocaat

 

“Complexe projecten waarin verschillende, uiteenlopende belangen en ruimtelijke ordenings- en milieuvraagstukken samenkomen, hebben mijn bijzondere interesse.”

 

Expertise(s)

 • Agrarisch recht
 • MilieurechtRuimtelijke ordening

 

Specialisaties

 • Ruimtelijk bestuursrecht
 • Milieueffectrapportage
 • Waterrecht

Lees meer

 

Contact

Telefoon: 024 - 3 828 333
E-mail: t.verstappen@hekkelman.nl

 • De nieuwe vormvrije m.e.r.-beoordeling

  Reageer

  AfbeeldingOp 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. Het Besluit m.e.r. is gewijzigd ter implementatie van de Wijzigingsrichtlijn m.e.r. 
  Het gewijzigde Besluit m.e.r. kent een nieuwe procedure voor de zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling. De vormvrije m.e.r.-beoordeling is geregeld in artikel 2, vijfde lid, onder b, van het Besluit m.e.r.

 • Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening: deel 3 maximale planologische mogelijkheden

  Reageer

  Zoals ik in mijn vorige blog reeds heb behandeld, dient aan de hand van de maximale planologische mogelijkheden die een bestemmingsplan biedt, beoordeeld te worden of dat bestemmingsplan significante effecten kan hebben voor de waarden waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen. Deze beoordeling vindt plaats in het kader van de voortoets en in het kader van de (eventueel noodzakelijke) passende beoordeling. Met het uitgangspunt dat aan de hand van de maximale planologische mogelijkheden beoordeeld dient te worden of sprake kan zijn van significante effecten op Natura 2000-gebieden, wordt erop gedoeld dat in deze beoordeling niet alleen moet worden gekeken naar hetgeen rechtens is toegestaan, maar ook naar het gebruik dat op grond van de flexibiliteitsbepalingen (op grond van uitwerkingsplichten, wijzigingsbevoegdheden en binnenplanse afwijkingsbevoegdheden) is toegelaten. Daarnaast dient er in de beoordeling van te worden uitgegaan dat zowel de rechtens toegestane bouw- en gebruiksmogelijkheden, als de gebruiksmogelijkheden op grond van de flexibiliteitsbepalingen gedurende de planperiode ten volle zullen worden benut (een worst case-benadering). Hierbij is niet relevant of het ten volle benutten van deze planologische mogelijkheden realistisch is.

 • Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening: deel 1 toepasselijkheid Natura 2000-plantoets

  Reageer

  AfbeeldingDe komende weken zal ik bloggen over de ins en outs van de Natura 2000-plantoets. Deze verplichte Natura 2000-plantoets is aan de orde bij de vaststelling van (onder meer) een bestemmingsplan dat significante gevolgen kan hebben voor de waarden waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen. De Natura 2000-plantoets is complex en levert in de praktijk veel vragen en beperkingen op. De relevantie van de Natura 2000-plantoets is groot. Een bestemmingsplan komt voor vernietiging in aanmerking, indien de Natura 2000-planoets niet goed is uitgevoerd. Herstel van dit gebrek zal vaak niet mogelijk zijn.

   

  In het eerste deel van deze blogserie sta ik stil bij de vraag op welke ruimtelijke plannen de Natura 2000-plantoets van toepassing is. Voordat ik hieraan toekom, zet ik hieronder heel kort het juridisch kader uiteen. 

 • Relativiteit en de plan-m.e.r.: een nieuwe koers?

  Reageer

  AfbeeldingDe Raad van State heeft in een uitspraak van juni van dit jaar uitgemaakt wie een beroep kan doen op schending van de verplichting (op grond van de Natuurbeschermingswet 1998) om een passende beoordeling op te stellen en de daarmee samenhangende verplichting (op grond van de Wet milieubeheer) een plan-m.e.r. te maken bij het vaststellen van een bestemmingsplan. In die zaak ging het om uitleg van het relativiteitsvereiste. In een eerder blog heb ik deze uitspraak besproken en toegelicht. De uitspraak van de Raad van State van 26 augustus 2015 (zaaknummer 201502333/1/R6) maakt een aanvulling nodig.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Bloggers

Nieuw: Vastgoed nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van vastgoed?

 

Meld u dan hier aan.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier