of 61043 LinkedIn

Seminar 'Invoeringswet Omgevingswet'

Hekkelman Advocaten en Notarissen Reageer

Hekkelman organiseert op 8 november 2018 een seminar over de Invoeringswet Omgevingswet en de vier AMvB's. Tijdens een plenair deel én twee deelsessies naar keuze word je door specialisten bijgepraat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Daarnaast komen de vier AMvB's (Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving) die op vrijdag 31 augustus 2018 in het Staatsblad zijn gepubliceerd aan bod.

 

Het seminar is vooral interessant voor juristen die werkzaam zijn voor overheden en hun adviseurs.

Datum 8 november 2018
Tijd 13.00 - 16.30
Locatie GelreDome, Batavierenweg 25, 6841 HN Arnhem

 

Inleiding Invoeringswet Omgevingswet

Spreker: Tycho Lam

Tijdens het plenaire deel worden de belangrijkste elementen van de Invoeringswet Omgevingswet besproken.


Subsessies

1. Planschade in de Omgevingswet
Sprekers: Merel Copier & Luuk Gerritsen

De Omgevingswet bevat een nieuwe regeling voor planschade. Deze nieuwe regeling staat in de Invoeringswet en sluit aan bij de (nieuwe) algemene regeling voor nadeelcompensatie uit de Algemene wet bestuursrecht. In het oog springende veranderingen ten opzichte van de huidige planschaderegeling zijn onder andere het gewijzigde moment waarop indirecte schade kan worden geclaimd en de verhoging van het forfait voor normaal maatschappelijk risico van 2 naar 5 procent. Tijdens deze verdiepende deelsessie gaan Luuk Gerritsen en Merel Copier in op de relevante veranderingen voor uw praktijk.


2. Splitsing vergunning voor bouwen (in een bouwtechnische vergunning en een ruimtelijke vergunning)
Spreker: Tonny Nijmeijer

In de Omgevingswet wordt de bouwvergunning gesplitst in een vergunning met het oog op bouwtechnische regels (de bouwtechnische vergunning) en een vergunning met het oog op de regels in het omgevingsplan (de ruimtelijke vergunning), ook wel ‘de knip’ genoemd. Deze verandering komt via de Invoeringswet in de Omgevingswet te staan. Tonny Nijmeijer neemt je tijdens deze verdiepende deelsessie, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden, mee in deze nieuwe regeling. 


3. Milieu in het omgevingsplan
Spreker: Rachid Benhadi

Onder de Omgevingswet wordt het huidige bestemmingsplan vervangen door het omgevingsplan. Het omgevingsplan heeft een bredere reikwijdte omdat het betrekking heeft op de gehele fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan voorziet in een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en bevat algemene regels. Het wordt ook mogelijk om milieunormen, zoals normen op het gebied van geluid, trillingen en geur, op te nemen in het omgevingsplan. Daarbij is het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), zoals dat in juli 2018 wordt gepubliceerd, het uitgangspunt. Rachid Benhadi behandelt tijdens deze deelsessie op praktische wijze de ins & outs van milieunormen in het omgevingsplan, mede in relatie tot het Bkl. 


4. Overgangsrecht/transitie van bestemmingsplan naar omgevingsplan
Sprekers: Tycho Lam & Marie-Anna Bullens  

De Invoeringswet Omgevingswet voorziet in overgangsrecht waarin de transitie van de bestaande wet- en regelgeving naar het nieuwe stelsel onder de Omgevingswet is geregeld. Het overgangsrecht is noodzakelijk voor de rechtsgeldigheid van omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen, die onder het oude recht tot stand zijn gekomen. Verder regelt het overgangsrecht hoe procedures die onder het oude recht zijn gestart na de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden voortgezet en afgehandeld. Tycho Lam en Marie-Anna Bullens nemen je tijdens deze deelsessie mee in het overgangsrecht, waarbij zij gebruik maken van praktijkvoorbeelden.


Programma

13.00 - 13.30 uur        Ontvangst                                                                                             
13.30 - 14.00 uur Plenair deel  
14.00 - 15.00 uur Subsessie ronde 1  
15.00 - 15.30 uur Pauze  
15.30 - 16.30 uur Subsessie ronde 2  
16.30 - 17.00 uur Borrel  


Inschrijven?

Hieronder kun je je nog tot en met 2 november inschrijven voor het seminar. Bij de indeling van de deelsessies proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de voorkeuren. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Wij zien je graag op 8 november aanstaande!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier