of 61441 LinkedIn

Relativiteit en de plan-m.e.r.: een nieuwe koers?

AfbeeldingDe Raad van State heeft in een uitspraak van juni van dit jaar uitgemaakt wie een beroep kan doen op schending van de verplichting (op grond van de Natuurbeschermingswet 1998) om een passende beoordeling op te stellen en de daarmee samenhangende verplichting (op grond van de Wet milieubeheer) een plan-m.e.r. te maken bij het vaststellen van een bestemmingsplan. In die zaak ging het om uitleg van het relativiteitsvereiste. In een eerder blog heb ik deze uitspraak besproken en toegelicht. De uitspraak van de Raad van State van 26 augustus 2015 (zaaknummer 201502333/1/R6) maakt een aanvulling nodig.

Nieuw inzicht

In de uitspraak van de Raad van State van 26 augustus stond het bestemmingsplan “Henslare 2” van de gemeente Putten centraal. De Raad van State oordeelt in deze zaak dat in het geval een appellant zich (vanwege het relativiteitsvereiste) niet op het ontbreken van een passende beoordeling kan beroepen, hij zich ook niet kan beroepen op het feit dat voor een bestemmingsplan geen milieueffectrapport (het plan-m.e.r.) is opgesteld. De Raad van State overweegt – anders dan in de uitspraak van 3 juni 2015 – dat een redelijke uitleg van het relativiteitsvereiste tot dit oordeel leidt.

 

Begrijpelijk oordeel

De uitspraak van de Raad van State is begrijpelijk. Het is immers zo dat het plan-m.e.r. in deze zaak enkel hoefde te worden opgesteld omdat voor het bestemmingsplan een passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 moest worden gemaakt. Wanneer een appellant vanwege het relativiteitsvereiste geen beroep kan doen op de schending van deze achterliggende regelgeving (het niet opstellen van een passende beoordeling), is het begrijpelijk dat de appellant zich vanwege het relativiteitsvereiste ook niet kan beroepen op het ontbreken van een plan-m.e.r. die vanwege de passende beoordeling moet worden opgemaakt.

 

Koerswijziging?

Toch is voor het eerst dat de Raad van State op deze wijze oordeelt. In de uitspraak van de Raad van State van 3 juni 2015 was de Raad van State nog een andere mening toegedaan. In de uitspraak van 3 juni 2015 oordeelde de Raad van State dat in het geval een appellant zich vanwege het relativiteitsvereiste niet kan beroepen op het ontbreken van een passende beoordeling, dit niet automatisch betekent dat hij zich hierom ook niet op het ontbreken van een plan-m.e.r. kan beroepen. Het doel van de plan-m.e.r. is – volgens de Raad van State in de uitspraak van 3 juni 2015 – immers anders dan het doel van de passende beoordeling.

 

Het is de vraag of de Raad van State met de uitspraak Putten een nieuwe lijn heeft gekozen. Dat moeten we afwachten. Er past wel een kanttekening. Ik meen dat in het geval de plan-m.e.r. niet alleen vanwege de passende beoordeling moet worden opgesteld, maar ook op grond van het lijstenstelsel uit het Besluit milieueffectrapportage, het relativiteitsvereiste een appellant niet per definitie kan worden tegengeworpen. Ik ben benieuwd wat de Raad van State hierover gaat zeggen.

 

Lees hier onze andere agrarische blogs

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier