of 63966 LinkedIn

Provincie Utrecht wil circa 600 hectare ten behoeve van natuur aankopen: onteigening dreigt

AfbeeldingVoor de realisatie van natuurgebieden wil de provincie Utrecht gronden verwerven. Om de betrokken grondeigenaren duidelijkheid te bieden hebben gedeputeerde staten van Utrecht de gronden aangewezen die daarvoor benodigd zijn. De provincie wil de aangewezen gronden minnelijk verwerven waarbij wordt onderhandeld op basis van volledige schadeloosstelling. Mocht minnelijke verwerving van deze gebieden niet slagen, dan kan besloten worden de gronden te onteigenen.

Volledige schadeloosstelling

Voor het geval het tot onteigening komt is van belang te weten dat de Onteigeningswet bepaalt dat de grondeigenaar die wordt onteigend, recht heeft op een volledige vergoeding van alle schade die een rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van het verlies van de grond. Dat wil zeggen dat de grondeigenaar zowel voor als na de onteigening in een gelijkwaardige inkomens- en vermogenspositie blijft.

 

Prioritaire gebieden in provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft ervoor gekozen om de gebieden die op basis van volledige schadeloosstelling worden verworven, exact aan te wijzen op een kaart. Die kaart is hier te vinden onder agendapunt 4.3 van de commissie Ruimte, Groen en Water. De aanwijzing als prioritair gebied heeft tot gevolg dat, zoals gedeputeerde staten het zelf verwoorden in een brief aan provinciale staten, “eigenaren een hoger bedrag kunnen krijgen voor hun grond dan in andere gebieden, waar op basis van marktwaarde wordt onderhandeld”. De kaart betreft een actualisatie van een soortgelijke kaart die al in 2009 werd vastgesteld. Bij de actualisatie is het benodigde aantal hectares grond teruggebracht van circa 4.300 ha naar circa 600 hectare. Bij verwerving van gronden die geschrapt zijn, wordt derhalve niet meer onderhandeld op basis van volledige schadeloosstelling. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier