of 63966 LinkedIn

Ook Overijssel zet in op verduurzaming

AfbeeldingProvinciale Staten van Overijssel hebben gisteren, 12 april 2017, de Omgevingsvisie 2017 en de Omgevingsverordening Overijssel 2017 vastgesteld. Voor de veehouderij is van belang dat hiermee het reconstructiebeleid is verlaten.

Ontwikkelruimte onder kwalitatieve voorwaarden

Veehouderijen en andere agrarische bedrijven krijgen ontwikkelruimte onder kwalitatieve voorwaarden (ruimtelijke kwaliteit, sociale kwaliteit en duurzaamheid). Als het in redelijkheid niet mogelijk is om een bestaand of voormalig agrarisch bouwperceel te benutten voor bedrijfsontwikkeling of verplaatsing, dan kan onder voorwaarden een nieuw agrarisch bouwperceel worden aangewezen of een bestaand agrarisch bouwperceel worden uitgebreid. Een belangrijke voorwaarde is dat de uitbreiding of nieuwvestiging gepaard gaat met sloop van een evenredige omvang aan agrarische bebouwing elders in de Groene Omgeving. Bij grootschalige uitbreiding en nieuwvestiging wordt verder de eis gesteld dat niet alleen een basisinspanning ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit wordt geleverd, maar ook een extra investering in de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving van het agrarische bedrijf om het verlies aan ecologische en/of landschappelijke waarden te compenseren. Ook voor deze specifieke vorm van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving geldt dat aangetoond moet worden dat er een balans is tussen de geboden ontwikkelingsruimte en de extra investering in ruimtelijke kwaliteit. Ten slotte wordt bij grootschalige uitbreiding en nieuwvestiging, aanvullend op de eis van extra ruimtelijke kwaliteit, de voorwaarde gesteld dat aannemelijk gemaakt moet worden dat er een kwaliteitswinst wordt geboekt op het gebied van duurzaamheid en sociale kwaliteit.

 

Handreiking

De provincie gaat samen met haar partners een handreiking opstellen waarmee gemeenten en initiatiefnemers kunnen bepalen wat gelet op de beoogde bedrijfsontwikkeling de kwaliteitswinst moet zijn om de uitbreiding van het bestaande agrarische bouwperceel of het leggen van een nieuw agrarisch bouwperceel ruimtelijk aanvaardbaar te maken.

 

Kwaliteitswinst duurzaamheid

Wat betreft de kwaliteitswinst die op het gebied van duurzaamheid geleverd wordt, wordt gedacht aan:
- verbetering van de kwaliteit van (grond)water, bodem, lucht, natuur en landschap;
- klimaatadaptatie (zoals omgang met toenemende droogteperiodes en wateroverlast);
- bijdrage aan de energietransitie en productie van hernieuwbare energie en materialen;
- sluiten van kringlopen/ketenoptimalisatie;
- verbetering van dierenwelzijn en verkleinen van gezondheidsrisico's voor mens en dier, en;
- waar relevant, de bijdrage aan de drinkwaterbescherming.

 

Kwaliteitswinst sociale kwaliteit

Wat betreft de kwaliteitswinst die geboekt zou kunnen worden op het gebied van sociale kwaliteit wordt gedacht aan:
- vroegtijdige dialoog met omwonenden over bedrijfsontwikkeling;
- maatschappelijke wensen incorporeren in de bedrijfsvoering;
- in harmonie met de omgeving ondernemen;
- versterken van de identiteit en recreatieve aantrekkelijkheid en toegankelijkheid.

 

Provinciale duurzaamheidseisen

In navolging van de provincie Noord-Brabant (met de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij), de provincie Groningen (met het Groninger Verdienmodel) en de provincie Gelderland (met het Gelders Plussenbeleid) zet hiermee ook de provincie Overijssel in op het koppelen van ontwikkeling aan (onder andere) verduurzaming, zij het dat iedere provincie hieraan beleidsmatig en juridisch gezien een andere invulling geeft.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier