of 61441 LinkedIn

Onderzoek naar effecten gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden; een update

AfbeeldingZoals ik in een eerdere blog al schreef, is in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2015 het 'Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden' (OBO) gestart. Onderzocht wordt in hoeverre mensen die dicht bij landbouwpercelen wonen, blootgesteld worden aan bestrijdingsmiddelen. Onderdeel van dit onderzoek is het 'Verkennend gezondheidsonderzoek'. Hierin wordt onderzocht of omwonenden van agrarische percelen gezondheidsproblemen hebben, die niet of minder voorkomen bij mensen uit een andere omgeving. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Schouten, sprak in november 2017 de verwachting uit om eind 2018 met de bevindingen te komen.

OBO: Het veldwerk is afgerond

Het RIVM heeft inmiddels laten weten dat de metingen in het kader van het OBO zijn afgerond. Gedurende deze metingen zijn verschillende soorten monsters verzameld. Deze monsters worden de komende maanden geanalyseerd op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen. Het RIVM geeft aan dat de resultaten van het OBO in de tweede helft van 2018 worden gepubliceerd.


Verkennend gezondheidsonderzoek: afrondende fase

Ook het verkennend gezondheidsonderzoek bevindt zich in de afrondende fase. De resultaten van dit onderzoek worden dit voorjaar verwacht, zo schrijft het RIVM op zijn website.


Vervolgonderzoek

De resultaten van het OBO en het Verkennend gezondheidsonderzoek zullen samen richting geven aan een eventueel vervolgonderzoek.


In de tussentijd…

Zoals ik ook al aangaf in mijn eerdere blog, zitten het kabinet en de sector niet stil in afwachting van de onderzoeksresultaten. De aanscherping van de verplichte driftreductie, zoals opgenomen in artikel 3.78a van het Activiteitenbesluit, is inmiddels in werking getreden. Wat deze aanscherping precies inhoudt, heb ik uiteengezet in mijn eerdere blog. Bovendien heeft minister Schouten zeer recent aangegeven zowel op nationaal als Europees niveau, samen met betrokkenen, volop bezig te zijn om de geïntegreerde gewasbescherming verder te brengen. Doel van deze geïntegreerde gewasbescherming is verduurzaming van de land- en tuinbouw. Voor de lange termijn wordt met betrokken stakeholders gewerkt aan een 'Toekomstvisie Duurzame Gewasbescherming 2030'. Ik houd u op de hoogte!

 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met me op.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier