of 65378 LinkedIn

Merel Copier

Advocaat

Merel Copier is werkzaam binnen de sectie Overheid& Vastgoed en houdt zich voornamelijk en het liefst bezig met het omgevingsrecht, het bestuurlijk handhavingsrecht en het algemeen bestuursrecht.

Het bestuursrecht is veelzijdig; het is voortdurend in beweging, iedere zaak is anders. Juist daarom kan het bestuursrecht op haar enthousiasme en toewijding rekenen. Merel behandelt iedere zaak met precisie en probeert altijd een stap vooruit te denken.

Naast haar werkzaamheden als advocaat publiceert Merel ook op regelmatige basis in juridische tijdschriften en geeft ze als docent colleges bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Nevenfuncties

 • Junior-docent bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Opleiding

 • Radboud Universiteit Nijmegen

 

024 - 382 84 95 / 06 - 10 19 25 43 / m.copier@hekkelman.nl


 • Wat je moet weten voordat de Omgevingswet in werking treedt

  3 reacties

  Wijzigen van het omgevingsplan, kan dat zomaar?

  AfbeeldingVolgens de huidige planning treedt de Omgevingswet (hierna: ‘de Ow’) op 1 juli 2022 in werking. Gemeenten en andere organisaties zijn al druk bezig zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Wij helpen hen daarbij. Zo lezen wij mee met concept-omgevingsplannen en beantwoorden wij concrete vragen over de Omgevingswet, de AMvB’s en de bruidsschat. Ook bij onze advisering over ruimtelijke ontwikkelingen naar huidig recht betrekken wij al of de inwerkingtreding van de Omgevingswet daarvoor gevolgen heeft.

 • Wat je moet weten voordat de Omgevingswet in werking treedt

  Reageer

  AfbeeldingWat gebeurt er met wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten?

  Het is (nog steeds) de bedoeling dat de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt. Gemeenten en andere organisaties zijn al druk bezig zich voor te bereiden op het werken met de Omgevingswet. Wij helpen hen daarbij. Zo lezen wij mee met concept-omgevingsplannen en beantwoorden wij concrete vragen over de Omgevingswet, de AMvB’s en de bruidsschat. Ook bij onze advisering over ruimtelijke ontwikkelingen naar huidig recht bezien wij steeds of de inwerkingtreding van de Omgevingswet daarvoor gevolgen heeft.

 • Ondergrondse afvalcontainers

  Reageer

  AfbeeldingVeel gemeenten maken gebruik van ondergrondse afvalcontainers bij de inzameling van huishoudelijk afval. Op 2 augustus 2017 besloot de Raad van State dat locaties voor plaatsing van ondergrondse containers bij besluit moeten worden aangewezen (ECLI:NL:RVS:2017:2061). Gemeenten moeten daarmee rekening houden wanneer zij ondergrondse containers willen plaatsen.

 • Afdeling: VVGB mag worden voorbereid door het college

  Reageer

  AfbeeldingIn de uitspraak van 9 september 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) geoordeeld dat het ontwerp van een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) mag worden voorbereid door het college. De raad moet wel een zelfstandig besluit nemen om (het ontwerp van) de VVGB af te geven.

   

  De uitspraak is interessant, omdat hierover in de praktijk wat onduidelijkheid bestond.

 • Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

  Reageer

  AfbeeldingDe minister voor Milieu en Wonen heeft laten weten dat de Omgevingswet niet op per 1 januari 2021 in werking zal treden. Tot welk moment de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld, is nog niet duidelijk.

   

  Hier kun je de brief van de minister lezen.

 • Brancheringsregeling in Appingedam na zes jaar onherroepelijk

  Reageer

  AfbeeldingDe in het bestemmingsplan ‘Stad Appingedam’ vastgelegde brancheringsregeling, waarmee reguliere detailhandel buiten het stadscentrum geweerd kan worden, heeft de eindstreep gehaald. Dat volgt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) van 24 juli 2019.

 • VVGB ontbreekt; Afdeling laat rechtsgevolgen desondanks in stand

  Reageer

  AfbeeldingIn de uitspraak van 4 juli 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2225) laat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: "de Afdeling") de rechtsgevolgen van de in deze uitspraak voorliggende omgevingsvergunning in stand, ook al ontbreekt de vereiste verklaring van geen bedenkingen (hierna: "de VVGB"). Het ontbreken van een VVGB hoeft dus niet altijd te leiden tot een kale vernietiging van een besluit.

 • Verplaatsen bestaande functie; voorwaardelijke verplichting?

  Reageer

  AfbeeldingKan bij de verplaatsing van een bestaande functie volstaan worden met het wegbestemmen van deze functie op de bestaande locatie of dient de verplaatsing via een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan geborgd te worden? Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: "de Afdeling") van 11 april 2018 volgt onder welke omstandigheden een voorwaardelijke verplichting achterwege kan blijven.

 • Laatste woord verlenen vergunning aan B&W, niet aan deskundige

  1 reactie

  AfbeeldingIs het mogelijk in een planregeling een besluit van burgemeester en wethouders over het verlenen van een omgevingsvergunning afhankelijk te stellen van een positief advies van een deskundige? Deze vraag wordt in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: "de Afdeling") van 10 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:54) beantwoord.

 • Het belanghebbendebegrip in het omgevingsrecht

  Reageer

  AfbeeldingOp 23 augustus 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: "de Afdeling") een interessante uitspraak gedaan over de invulling van het criterium 'gevolgen van enige betekenis' in het kader van het belanghebbendebegrip in het omgevingsrecht. In deze blog belicht ik deze uitspraak.

 • Update (aanwijzing locaties) ondergrondse afvalcontainers

  Reageer

  AfbeeldingDoor middel van deze blog breng ik de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2061) onder uw aandacht. In deze uitspraak komt in de eerste plaats het onderscheid tussen een algemeen verbindend voorschrift en een concretiserend besluit van algemene strekking in het kader van de Afvalstoffenverordening aan de orde. In de tweede plaats wordt ingegaan op de vraag of het bestuursorgaan gehouden is om ten behoeve van de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers de locaties daarvan bij besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen. Deze uitspraak behandelt niet alleen een zeer specifiek onderwerp, te weten de op de Wet milieubeheer gebaseerde Afvalstoffenverordening, maar bevat ook enkele interessante algemene bestuursrechtelijke vraagstukken. Hierop ga ik in deze blog nader in.

 • Voor aanwijzing locatie(s) ondergrondse afvalcontainer is besluit vereist!

  3 reacties

  AfbeeldingDoor middel van deze blog breng ik de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1460) onder uw aandacht. In deze uitspraak oordeelt de Voorzieningenrechter – kort gezegd – dat aan het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer een schriftelijke beslissing tot aanwijzing van (een of meer) locatie(s) ten grondslag moet liggen. Deze schriftelijke beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier