of 59250 LinkedIn

Marie-Anna Bullens

Advocaat

Marie-Anna Bullens is werkzaam binnen de sectie Overheid & Vastgoed en houdt zich vooral bezig met het omgevingsrecht en algemeen bestuursrecht. Daarnaast houdt zij zich bezig met onteigeningsrecht en heeft ze een bijzondere interesse in gedoogplichten.
Marie-Anna studeerde in 2010 af in de master Staats- en Bestuursrecht. Sindsdien was ze werkzaam als advocaat op het gebied van omgevingsrecht.
In 2014 stapte zij over naar de Radboud Universiteit Nijmegen en deed promotieonderzoek naar de gedoogplichtbeschikking. Momenteel is zij nog als buitenpromovendus verbonden aan de Radboud Universiteit. 

Praktijkgebied

 • Overheid
 • Vastgoed

 

024 - 382 83 84 /  m.bullens@hekkelman.nl
 • Gedoogplichtbeschikking op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht

  Reageer

  AfbeeldingDe eisen die worden gesteld aan het minnelijk overleg.

  De Afdeling oordeelt in de uitspraak van 14 maart 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:833) in hoger beroep over een gedoogplichtbeschikking op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Opnieuw komt de Afdeling tot de conclusie dat de door TenneT aangeboden standaardovereenkomst voldoende is om aan te nemen dat Tennet een serieuze en redelijke poging heeft ondernomen om met de rechthebbenden langs minnelijke weg tot overeenstemming te komen.

 • Afwijken van parkeerbeleid in het licht van de Afdelingsjurisprudentie van 26 oktober 2016

  Reageer

  AfbeeldingKern

  De Afdeling oordeelt in de uitspraak van 22 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:656) opnieuw, overeenkomstig de jurisprudentielijn die is ingezet met de uitspraak van de Afdeling van 26 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2840), dat het bestuursorgaan bij de vraag of het met toepassing van de inherente afwijkingsbevoegdheid uit artikel 4:84 Awb mag afwijken van parkeerbeleid, alle omstandigheden van het geval moet betrekken. Daarbij moet het bestuursorgaan bezien of handelen overeenkomstig de beleidsregel gelet op deze omstandigheden op zichzelf, dan wel tezamen met andere omstandigheden, in een concreet geval tot onevenredige gevolgen leidt.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Bloggers

Nieuw: Vastgoed nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van vastgoed?

 

Meld u dan hier aan.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier