of 65101 LinkedIn

Luuk Gerritsen

Advocaat

Luuk is werkzaam in de vastgoed- en overheidspraktijk en heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht. Hij heeft ruime ervaring in het adviseren en procederen over grote ruimtelijke ontwikkelingen op (onder andere) het gebied van woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel. Grote retailontwikkelingen hebben zijn bijzondere interesse. Tot zijn  cliënten behoren ontwikkelaars, ondernemers en overheden. 

Luuk publiceert met regelmaat in juridische tijdschriften (onder andere "De Gemeentestem" en "Praktisch Bestuursrecht") en hij verzorgt in opdracht van diverse opleidingsinstituten (onder andere CPO) cursussen met betrekking tot het ruimtelijk bestuursrecht.

 

Praktijkgebied

 • Vastgoed
 • Overheid

 

Nevenfuncties

 • Docent beroepsopleiding advocatuur
 • Docent CPO

 

Opleiding

 • Radboud Universiteit Nijmegen

 

024 - 382 83 13 / 06 - 13 73 69 28

l.gerritsen@hekkelman.nl


 

 • Draagvlak en (burger)participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen

  Reageer

  De aspecten ‘draagvlak’ en ‘participatie’ bij (de totstandkoming van) planologische besluitvorming (over bijvoorbeeld duurzame energie) zijn van toenemende betekenis. Dat zien wij niet alleen terug in de gemeentelijke praktijk (veel gemeenten maken ‘participatiebeleid’), maar ook in de rechtspraak van de bestuursrechter.

 • Brancheringsregelingen in bestemmingsplannen en de Dienstenrichtlijn

  Reageer

  Hof van Justitie schept duidelijkheid.

  AfbeeldingIn de uitspraak van 30 januari 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "het Hof") de door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: "de Afdeling") gestelde prejudiciële vragen over – kort gezegd – de verhouding van brancheringsregelingen voor detailhandel tot de Europese Dienstenrichtlijn beantwoord. Het antwoord is: de Dienstenrichtlijn verzet zich niet per definitie tegen dergelijke regelingen, mits deze tot doel hebben de leefbaarheid van een centrum te behouden en leegstand tegen te gaan.

 • Verplaatsen bestaande functie; let op het overgangsrecht!

  Reageer

  AfbeeldingIn de uitspraak van 17 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: "de Afdeling") nog maar eens bevestigd dat wanneer beoogd wordt met een bestemmingsplan een verplaatsing van een bestaande functie mogelijk te maken, niet altijd volstaan kan worden met het wegbestemmen van deze functie op de bestaande locatie. Gelet op het standaardovergangsrecht voor bestemmingsplannen is daarmee immers onvoldoende geborgd dat deze functie ook daadwerkelijk blijvend beëindigd wordt.

 • Nieuwe Ladder per 1 juli de norm!

  Reageer

  AfbeeldingGrootste verandering Ladder: doorschuiven Laddertoets bij flexibele plannen

  De definitieve nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: Ladder) is 12 mei bekend gemaakt. Alle nieuwe bestemmingsplannen die met ingang van 1 juli worden vastgesteld, moeten worden getoetst aan de nieuwe Ladder. Hierbij een eerste reactie van Stec Groep en Hekkelman. Het ministerie heeft na de internetconsultatie en het advies van Raad van State kleine wijzigingen aangebracht ten opzichte van de conceptversie van afgelopen zomer. De toelichting is fors verbeterd. En er komt een geheel nieuwe handreiking. Belangrijkste materiële wijziging van de nieuwe Ladder: de mogelijkheid om bij nieuwe moederplannen met een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht de Laddertoets door te schuiven naar het moment van vaststelling van het wijzigings- of uitwerkingsplan. De grote vraag is hoe deze goed bedoelde flexibiliteit – die vooruitloopt op de Omgevingswet – in de praktijk zal uitpakken.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier