of 65378 LinkedIn

Katja Burgman

Advocaat

 

Katja Burgman houdt zich voornamelijk bezig met het ruimtelijk bestuursrecht. Ze adviseert over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en andere omgevingsrechtelijke vraagstukken. Bovendien is ze erg geïnteresseerd in de Omgevingswet. Ze schreef haar scriptie over vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing en de wijze waarop het omgevingsrecht van dienst kan zijn bij het herbestemmen.

De afgelopen tien jaar heeft Katja bij verschillende gemeenten ervaring opgedaan in het adviseren en procederen.

Katja vindt het belangrijk dat de cliënt advies krijgt dat niet alleen juridisch klopt, maar bovendien praktisch van aard is. Ze zet haar gedrevenheid en creatieve benaderingswijze graag in om dit resultaat te bereiken.

 • Radboud Universiteit Nijmegen

 

 • Herbestemmen van VAB-locaties: verplichten tot sloop?

  Reageer

  AfbeeldingSlopen is vaak een onderdeel van gemeentelijk beleid over vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB-beleid). Het is vooral onaantrekkelijke bebouwing in het landelijk gebied wat leeg komt te staan: grote gebouwen, met een geringe landschappelijke en cultuurhistorische waarde en vaak voorzien van asbestdaken.

 • Herbestemmen van VAB-locaties: kans of bedreiging?

  Reageer

  AfbeeldingIn het landelijk gebied is een transformatie gaande. Niet-agrarische functies zijn een toenemende rol van betekenis gaan spelen. Het buitengebied blijkt een vruchtbare bodem voor start-ups en het aantal mensen dat in het landelijk gebied werkt in een niet-agrarische functie is groter dan het aantal mensen dat in de agrarische sector werkt. Gezien het aantal vierkante meters aan voormalige agrarische bedrijfsbebouwing dat in de komende tien jaar gaat vrij komen waarvan de verwachting is dat deze leeg blijft staan, is een verdergaande transformatie in het gebied te verwachten.

 • Ontwikkelruimte verdienen: scoresystematiek in de Wro en Omgevingswet

  Reageer

  AfbeeldingBestemmingsplannen bevatten steeds vaker regels op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en milieu. Met name in zogenoemde bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte (Crisis- en herstelwet) zien we ook ‘andere’ regels voor het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit: planregels aan de hand van een (minimum) scoremethodiek.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier