of 65378 LinkedIn

José Jochemsen-Vernooij

José Jochemsen-Vernooij heeft ruime ervaring op het gebied van civiel vastgoed en heeft zich bovendien gespecialiseerd in uiteenlopende juridische (civiele) vraagstukken die zich binnen de agrarische sector voordoen. Onder meer pachtgerelateerde zaken, bodemverontreiniging, bouwrecht, productierechten en dierenwelzijn.

 

Naast de specialistische kennis en ervaring, heeft José ook veel sectorkennis. “Ik ben opgegroeid op een varkensbedrijf en ben vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in en betrokken bij (ondernemen in) de agrarische sector.”

 

José heeft een pragmatische en nuchtere instelling. Ze denkt graag met cliënten mee en begeleidt hen door het juridische traject. “Ik vind het belangrijk dat een cliënt weet dat ze juridische kwesties bij mij kunnen neerleggen en dat het geregeld wordt. Ik neem de cliënt werk uit handen.”

 

Lees meer

 


 

 • Krapte op de woningmarkt: de opkoopbescherming

  Reageer

  AfbeeldingDe woningmarkt is krapper dan ooit. Beleggers en starters op de woningmarkt zijn geen gelukkige combinatie. Ook voor mensen met een middeninkomen wordt het echter steeds moeilijker om een woning te kopen.  De vraag is: kunnen gemeenten hier actie tegen ondernemen?

 • Zelfbewoningsplicht: welke mogelijkheden zijn er op een krappe woningmarkt?

  Reageer

  AfbeeldingIn de huidige krappe woningmarkt moeten woningzoekenden het, bij het kopen van een woning, vaak afleggen tegen beleggers. Steeds meer gemeenten komen in actie. Door invoering van een zelfbewoningsplicht willen gemeenten hun greep op de koopwoningmarkt verstevigen. Zo krijgen starters eindelijk een eerlijke kans. Vanzelfsprekend levert de zelfbewoningsplicht de nodige (juridische) vragen op. In deze blog gaan wij in op deze relevante en actuele vragen.

 • Duurzame energie: overeenkomsten bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken

  Reageer

  AfbeeldingEr worden steeds meer wind- en zonneparken gerealiseerd en dat is ook hard nodig. Bij het ontwikkelen van een wind- of zonnepark komt veel kijken en als ontwikkelaar moet je verschillende overeenkomsten sluiten voordat een wind- of zonnepark kan gaan opwekken.

   

  Aan welke overeenkomsten moet je dan allemaal denken? En waarom en met wie moeten die overeenkomsten worden aangegaan? In deze blog nemen wij je mee langs een aantal overeenkomsten die relevant zijn in dit kader.

 • Duurzame energie: brand bij zonnepanelen

  Reageer

  AfbeeldingDoor de energietransitie worden er steeds meer zonnepanelen geplaatst. Bijvoorbeeld op daken van huizen, schuren of gebouwen. Er komen echter ook risico’s kijken bij zonnepanelen, zoals het risico op brand.

 • Duurzame energie: (voorkomen van) onrechtmatige hinder

  1 reactie

  AfbeeldingHet opwekken van wind- en zonne-energie is hard nodig om de klimaatdoelen te halen die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. De wind- en zonneparken schieten daarom als paddenstoelen uit de grond.

 • Waterschade: aansprakelijkheid voor opstallen en de zorgplicht van gemeenten

  Reageer

  AfbeeldingStel: door uitzonderlijke regenval komen de percelen van een agrariër blank te staan. Een groot deel van de aanplant gaat hierdoor verloren. Wat blijkt: een duiker is verstopt waardoor het water niet kon worden afgevoerd. Is de gemeente, als eigenaar van de duiker, in dit geval aansprakelijk voor de veroorzaakte schade? Een actuele vraag gezien de overstromingen van afgelopen zomer.

 • Kabels en leidingen: wie is de eigenaar van een rioleringsstelsel?

  Reageer

  AfbeeldingOok in het buitengebied hebben grondeigenaren regelmatig te maken met vraagstukken over de aanleg van kabels en leidingen. Bijvoorbeeld wanneer kabels en leidingen moeten worden aangelegd om duurzame energieprojecten op het openbare net aan te sluiten en op die manier de opgewekte stroom te kunnen transporteren. Is er in dat geval sprake van een net? En wanneer er in jouw specifieke situatie geen sprake van bestanddeelvorming met een openbaar net is… Van wie is dan de eigendom?

 • Duurzame energie: realiseren windpark en positie grondeigenaar

  Reageer

  AfbeeldingHet realiseren van duurzame energieprojecten is in volle gang. Het buitengebied biedt veel ruimte om zonneparken of windparken te realiseren. Maar wat als er geen goede afspraken met grondeigenaren van naastgelegen percelen zijn gemaakt?

 • Duurzame energie: heeft een netbeheerder een transportplicht?

  Reageer

  AfbeeldingVeel duurzame energieprojecten (zonneparken en windparken) krijgen te maken met volgelopen elektriciteitsnetten (congestie). Een netbeheerder kan het project wel aansluiten op het net, maar kan door een gebrek aan netcapaciteit niet aan de transportplicht voldoen. De aanvrager kan dan de beslissing van de netbeheerder in rechte aanvechten om alsnog – naast de aansluiting – transportcapaciteit af te dwingen. Aan de orde is dan de vraag of de netbeheerder altijd verplicht is een aanbod tot transport te doen.

 • Contracteren met de gemeente en het totstandkomingsvoorbehoud

  Reageer

  AfbeeldingWanneer komt een overeenkomst tot stand en wanneer kun je aan de besproken zaken rechten ontlenen? Dit zijn vragen die spelen in contractuele relaties. Bij onderhandelingen met overheden komt daar vaak nog een extra element bij kijken. Namelijk: het voorbehoud  wat gemaakt wordt bij de onderhandeling over instemming van de raad of het college.

 • Zorgplicht van waterschappen bij beregening van landbouwgrond

  Reageer

  AfbeeldingEerder schreef ik al over het veranderende klimaat en de nodige hoofdbrekers die dit bezorgt bij waterschappen. In deze blog ga ik verder in op de zorgplicht van waterschappen met betrekking tot de kwaliteit van water dat agrariërs gebruiken voor hun landbouwgrond.

 • Zorgplichten van waterschappen en het veranderende klimaat

  1 reactie

  AfbeeldingHet klimaat verandert. Hittegevolgen, langere perioden van droogte en zware neerslag nemen toe. Steeds meer krijgen we te maken met het extreme weer. De huidige maatschappij probeert met de energietransitie de oorzaken van deze klimaatverandering weg te nemen. Maar zolang er sprake is van aanhoudende droogte en hevige regenbuien, blijven bedrijven en burgers de schadelijke gevolgen daarvan ondervinden.

 • Pacht landbouwgrond: het opwekken van hernieuwbare energie

  Reageer

  AfbeeldingDe energietransitie is volop gaande. Zodoende wordt er gezocht naar geschikte locaties om energie duurzaam op te wekken.

   

  In het buitengebied is veel landbouwgrond aanwezig, hetgeen benut kan worden voor het opwekken van duurzame energie.

   

  Maar wat als deze grond verpacht is? Zijn er dan nog wel mogelijkheden voor de aanleg van een zonnepark of windturbines? In deze blog ga ik in op de (on)mogelijkheden van het opwekken van hernieuwbare energie, in combinatie met de pacht van landbouwgrond.

 • Duurzame energie: recht op aansluiting elektriciteitsnet

  Reageer

  AfbeeldingIn het buitengebied worden steeds vaker duurzame energieprojecten gestart. Er is meer dan voldoende plaats voor duurzame energieprojecten, maar het elektriciteitsnet is daar niet op berekend. Het terug leveren van energie aan het elektriciteitsnet zorgt voor het vollopen daarvan.

 • Asbestdakenverbod voorlopig van de baan

  Reageer

  AfbeeldingOp 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer verworpen. Dit wetsvoorstel bood een wettelijke grondslag om asbesthoudende dakbedekkingen in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) te verbieden.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier