of 64120 LinkedIn

De bestemmingsplanactiviteit als experimentele voorloper van het omgevingsplan’

AfbeeldingDe bestemmingsplanactiviteit als experimentele voorloper van het omgevingsplan: de schijnflexibiliteit van een 'uitnodigende' planregeling (prof. mr. dr. A.G.A. Nijmeijer).

Op verschillende plaatsen in de Crisis- en herstelwet (hierna: 'Chw') wordt - bij wijze van experiment - vooruitgelopen op de Omgevingswet. De in voorbereiding zijnde 16e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (hierna: 'Besluit uitvoering Chw'), bouwt daar op voort. Het ontwerpbesluit is ingevolge artikel 5.2a Chw met ingang van 8 juni 2017 gedurende vier weken voorgehangen aan de Tweede Kamer en zal daarna voor advies worden voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State. De verwachting is dat de 16e tranche eind 2017 in werking treedt. Tonny Nijmeijer, hoogleraar Omgevingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en adviseur bij Hekkelman Advocaten, gaat in deze positief-kritische bijdrage uitgebreid in op de bestemmingsplanactiviteit en doet in dat verband tevens een aanbeveling aan de regering, namelijk: Voorzie in de 16e tranche van het Besluit uitvoering Chw naast de bestemmingsplanactiviteit ook in experimentele aanpassingen in de regeling van het wijzigingsplan en het uitwerkingsplan zodat gemeenten een keuze hebben tussen normstelling via het bestemmingsplan enerzijds en normstelling via de omgevingsvergunning anderzijds. Aldus kan ook meer inzicht worden verkregen in de juistheid van de vooronderstellingen die door de regering aan de mogelijke inhoud en de werking van een globaal omgevingsplan ten grondslag zijn gelegd.

 

Download de publicatie van prof. mr. A.G.A. Nijmeijer

 

Heeft u naar aanleiding van dit blog vragen, dan kunt u contact opnemen met Rachid Benhadi (r.benhadi@hekkelman.nl of 06-13736952).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Actualiteitendag Omgevingsrecht 2021

Datum: 30 november 2021
Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Locatie:   Gelredome, Batavierenweg 25, 6841 HN Arnhem

 

AANMELDEN

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier