of 63946 LinkedIn

Correctie op relativiteitsvereiste in bestuursrecht

Rechter brengt correctie aan op relativiteitsvereiste in bestuursrecht. Relevant voor beroepen tegen o.a. omgevingsvergunningen, Natuurbeschermingswetvergunningen en bestemmingsplannen.

De Raad van State heeft op 16 maart 2016 uitgemaakt dat indien een appellant een beroep doet op een norm die eigenlijk niet strekt tot de bescherming van zijn belangen, het beroep toch inhoudelijk kan worden beoordeeld als het vertrouwensbeginsel of het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden.

 

Op grond van het relativiteitsvereiste wordt een beroep van een appellant tegen bijvoorbeeld een Natuurbeschermingswetvergunning voor een veehouderij, alleen inhoudelijk bekeken door de rechter als het belang van de appellant (bijvoorbeeld een omwonende van de veehouderij) is verweven met de algemene belangen die de Natuurbeschermingswet beoogt te beschermen. Hiervoor moet het Natura 2000-gebied deel uitmaken van de directe leefomgeving van appellant. Anders gezegd, de appellant moet dichtbij het Natura 2000-gebied wonen (gelet op de jurisprudentie op minder dan 500 meter afstand. Dit kan anders zijn indien er sprake is van zicht op het Natura 2000-gebied).

 

Het is de vraag hoe vaak de correctie op het relativiteitsvereiste in de praktijk door de Raad van State zal worden toegepast. Een beroep op het vertrouwensbeginsel of het gelijkheidsbeginsel kan alleen worden gehonoreerd als aan de vereisten die voor deze beginselen gelden, wordt voldaan. De vereisten hiervoor zijn – volgens vaste rechtspraak – zeer streng. Toepassing van de correctie zal dus een uitzondering blijven.

 

In dezelfde uitspraak overweegt de Raad van State dat de toepassing van het relativiteitsvereiste niet in strijd is met het Verdrag van de Rechten voor de Mens (EVRM), met de Unierechtelijke implementatie van het Verdrag van Aarhus of met het Unierechtelijke beginsel van effectieve rechtsbescherming. De houdbaarheid van het relativiteitsvereiste staat daarmee vast.

 

Lees hier onze andere agrarische blogs

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier