of 58952 LinkedIn

Chantal van Mil

Chantal van Mil is een ervaren advocaat met een advies- en procespraktijk waarin zij overheden, projectontwikkelaars, (agrarische) ondernemers en maatschappelijke instellingen bijstaat bij vraagstukken op het gebied van het omgevingsrecht, gebiedsontwikkeling, de Wet voorkeursrecht gemeenten en onteigeningen. Verder is Chantal gespecialiseerd in handhavingsrecht (last onder dwangsom en bestuursdwang, bestuurlijke boetes en invordering).

 

Snel en oplossingsgericht adviseren en handelen zijn kenmerkend voor haar. Haar adviezen zijn praktisch met een direct toepasbare strategie. Chantal deelt haar kennis en kunde graag met anderen. Zij doceert en publiceert regelmatig over omgevingsrechtelijke onderwerpen.


Nevenfuncties

 • Annotator van AB rechtspraak bestuursrecht
 • Gastannotator van De Gemeentestem
 • Gastannotator van Bouwrecht
 • Redacteur van tijdschrift Thema’s van Omgevingsrecht
 • Auteur van VIND Bestuursrecht
 • Aangenomen amendementen over voorkeursrecht gemeenten

  Reageer

  AfbeeldingTijdens de stemming in de Tweede Kamer op 16 oktober 2019 over de Aanvullingswet grondeigendom zijn enkele amendementen aangenomen. Deze brengen onder meer wijzigingen met zich voor een onder de toekomstige wet gevestigd voorkeursrecht. In deze blog bespreken we deze wijzigingen.

 • Verhuurder geen overtreder vanwege formulering gebruiksverbod

  Reageer

  AfbeeldingIn een uitspraak van 14 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2754) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) staat de vraag centraal of handhavend kan worden opgetreden tegen een verhuurder van een woning op grond van een in het bestemmingsplan opgenomen gebruiksverbod. Het ging om een bestemmingsplan dat is vastgesteld onder de oude Wet op de ruimtelijke ordening (‘WRO’). De Afdeling oordeelt dat de verhuurder in dit geval niet als overtreder kan worden aangemerkt.

 • Vernieuwde notitie Grondbeleid: wat is er gewijzigd?

  Reageer

  AfbeeldingAfbeeldingOnlangs is de vernieuwde notitie Grondbeleid (‘Grondbeleid in begroting en jaarstukken, 2019′) verschenen. Deze notitie is opgesteld door de Commissie Besluit begroting en verantwoording (Commissie BBV) en heeft betrekking op de wijze waarop gemeenten, provincies en waterschappen het grondbeleid moeten vertalen in de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier