of 65378 LinkedIn

Caspar Delissen

Caspar Delissen is vasthoudend, maatschappelijk betrokken en heeft bovenal een nieuwsgierige persoonlijkheid. Deze eigenschappen weet Caspar prima in te zetten bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden als advocaat. "Ik vind het belangrijk om goede, creatieve en stevige oplossingen aan te leveren voor de meest uiteenlopende vraagstukken."

Caspar legt zich toe op het (ruimtelijk) bestuursrecht in al zijn facetten. Zijn fascinatie voor het ruimtelijk bestuursrecht is gevormd door het dynamische karakter van dit rechtsgebied en de diverse belangen die keer op keer samenkomen.

 

Praktijkgebied

- Vastgoed

- Overheid


Contact:

024 - 382 83 15

c.delissen@hekkelman.nl


 

 • Gemeente niet-ontvankelijk bij bezwaar door B&W

  1 reactie

  AfbeeldingIn haar uitspraak van 12 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1894) heeft Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ´de Afdeling´) beslist dat het bezwaar van de gemeente als rechtspersoon niet-ontvankelijk is, indien het bezwaarschrift door burgemeester en wethouders is ondertekend.

 • PAS-uitspraak Hof van Justitie op 7 november 2018

  Reageer

  Afbeelding

  Op 17 mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'de Afdeling') prejudiciële vragen (zie ECLI:NL:RVS:2017:1259 en ECLI:NL:RVS:2017:1260) gesteld aan het Hof van Justitie over, kort samengevat, de verenigbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (hierna: 'PAS') met de Habitatrichtlijn. Inmiddels is bekend dat het Hof van Justitie op 7 november 2018 arrest zal wijzen (zaaknummers C-293/17 en C-294/17) en de prejudiciële vragen zal beantwoorden.

 • Zitting Hof van Justitie over het PAS

  1 reactie

  Afbeelding

  In haar uitspraken van 17 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1259 en ECLI:NL:RVS:2017:1260) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) verschillende prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie (hierna: ‘het Hof’) gesteld over de verenigbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (hierna: ‘PAS’) met de Habitatrichtlijn (hierna: ‘Habitatrichtlijn’). Het heeft even geduurd, maar op donderdag 3 mei 2018 vond in Luxemburg de zitting van het Hof plaats over deze prejudiciële vragen. Dit blog betreft een verkorte weergave van het verloop van de zitting. Verder is voor de praktijk van belang dat (naar verwachting) op 12 juli 2018 de conclusie van advocaat-generaal Kokott (hierna: ‘de A-G’) – de adviseur van het Hof – zal verschijnen.

 • Het ophangen van hoogspanningskabels is geen bouwactiviteit in de zin van de Wabo (en is dit ook nooit geweest)!

  Reageer

  AfbeeldingHet ophangen van hoogspanningsleidingen (in de hieronder besproken uitspraken wordt gesproken van hoogspanningsleidingen in plaats van -kabels) is niet aan te merken als een bouwactiviteit in de zin van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: ‘Wabo’). In haar uitspraak van 4 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1118) bevestigde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) haar eerdere jurisprudentie op dit punt. Daarnaast oordeelde de Afdeling dat er nimmer sprake is geweest van een vergunningplicht.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier