of 62812 LinkedIn

Slim aan de slag met het Omgevingsplan

Slim aan de slag met het Omgevingsplan. Wat moet je doen om klaar te zijn voor 2022?
EIFFEL Reageer

Wat moet je doen om klaar te zijn voor 2022?

Een verschuiving naar uitnodigingsplanologie, integraler en met meer ruimte voor lokale afweging. Dat is in een notendop de Omgevingswet. Het is de bedoeling dat deze wet overzicht biedt aan gemeenten, bedrijven en burgers in visies op en regels voor de fysieke leefomgeving. De invoering van die wet is voor gemeenten een flinke opgave. Het is een cultuuromslag, een digitale transformatie en een introductie van nieuwe juridische instrumenten ineen. Tegelijkertijd staan gemeenten nog voor twee andere grote opgaven: de energietransitie en het versnellen van woningbouw. Het zijn grote ontwikkelingen die tegelijkertijd spelen en op elkaar ingrijpen. Extra redenen dus om snel aan de slag te gaan met de Omgevingswet

Een gedegen voorbereiding is essentieel als je de Omgevingswet goed wil invoeren. Wil je hiermee snel
aan de slag, dan is een belangrijke stap het opstellen van een omgevingsplan. In dit whitepaper gaan
we dieper in op dat omgevingsplan en hoe je hierop overschakelt vanuit je bestaande beleid. Dat is een
hele opgave voor gemeenten. Het is al heel wat het wettelijk minimum op orde te hebben en houden,
om nog gewoon op basistaken te kunnen functioneren. Denk aan het verlenen van vergunningen. Een
tandje hoger schakelen dan de minimum vereisten is niet onverstandig. Zo gun je jezelf tijd om de
kansen die de Omgevingswet biedt optimaal te benutten. In 2029 moet de Omgevingswet volledig zijn
ingevoerd. Dat duurt nog even, maar 2022 is ook een belangrijk jaartal. Inmiddels is duidelijk dat de
Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking treedt en gemeenten voor een deel al moeten werken
conform de Omgevingswet. Het is kortom belangrijk om nu in actie te komen.


Voorop staat dat je als gemeente op 1 januari 2022 nog steeds vergunningen kunt afgeven. Dat zal in
belangrijke mate lukken op basis van het omgevingsplan van rechtswege. Maar wat als een ontwikkeling
– net als nu regelmatig gebeurt met bestemmingsplannen – niet past in het omgevingsplan en
afwijken via de omgevingsplanactiviteit niet mogelijk is? Begin je lukraak met aanpassingen voor
de Omgevingswet, of wacht je te lang met bewegen, dan kun je in het ergste geval na 2021 geen
vergunningen meer afgeven. Dit kun je voorkomen door nu een plan te maken en de juiste prioriteiten
te stellen. In dit whitepaper helpen we je op weg. Je leest hoe je in korte tijd grip kunt krijgen op het
omgevingsplan en welke acties daarna nodig zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingEIFFEL

Meander 1061
6825 MJ  ARNHEM
088-0456789
www.eiffel.nl
info@eiffel.nl

Meer nieuws

Whitepapers