of 59179 LinkedIn

Wonen en Zorg: van systeemwereld naar leefwereld

Reageer

Companen organiseerde op 1 november een bijeenkomst voor haar netwerkpartners met als thema: ”Wie neemt het initiatief in de samenwerking binnen Wonen en Zorg? ” Conclusie: tijd voor een beweging van de systeemwereld van instituten naar de leefwereld van mensen.

Voor deze beweging zijn 9 stappen noodzaak:

 1. Redeneer vanuit de klant en neem zijn vraag als uitgangspunt.
 2. Formuleer een gezamenlijke visie en strategie met ketenpartners.
 3. Leg focus op de (te ontwikkelen) diensten, in plaats van op de belangen van instellingen.
 4. Legitimeer je handelen: waarom lever je welk maatwerk? Leg uit hoe een dienst tot stand komt; noodzakelijk om draagvlak te creëren.
 5. Het wordt vaak vanzelfsprekend gevonden dat de gemeente de regierol vervult. Regie betekent soms ook even op je handen zitten en de ‘marktpartijen’ het initiatief gunnen. Spreek een duidelijke rolverdeling af, zoals bijvoorbeeld in Zwolle en Kampen: de gemeente is trekker van de vraaganalyse, de overige ketenpartners zijn dat voor de matching van het aanbod met de vraag. Productontwikkeling en innovatie horen daarbij. 
 6. Binnen gemeente moeten het sociale en fysieke domein verbonden worden. Dit kan door collega-wethouders vanuit een gedeelde visie te laten opereren, maar liever nog door één wethouder voor wonen en zorg (download de aanbevelingen aanjaagteam langer zelfstandig wonen Marnix Norder).
 7. Het is in ieders belang dat geldstromen van financiers op elkaar worden afgestemd. Daarom is het essentieel dat het zorgkantoor / de zorgverzekeraar óók als gesprekspartner aan tafel komt. 
 8. Neem gezamenlijk verantwoordelijkheid, want binnen wonen en zorg staat niets op zichzelf. Durf vanuit de gezamenlijkheid risico’s te nemen.
 9. Werk samen vanuit de relatie en de ‘driehoek van vertrouwen’.

Afbeelding

Als men gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor genoemde stappen dan ligt er een essentiële basis om langer zelfstandig wonen beter mogelijk te maken. Het belang van de samenwerking is voor iedere deelnemer te verantwoorden vanuit drie invalhoeken, waarbij vertrouwen de gezamenlijke kernwaarde is:

 • Betrokkenheid/participatie: de samenwerking vergroot de kans op deelname van de klant aan de samenleving.
 • Rendement: de samenwerking leidt enerzijds tot kostenbeheersing en anderzijds tot maatschappelijke meerwaarde. Voorbeeld: je kunt een ingrijpende en relatief dure uithuiszetting voorkomen door vroegtijdig in te zetten op relatief voordelige ondersteuning bij financiën, wat leidt tot meer rust en toekomstperspectief in een huishouden.
 • Legitimiteit: de samenwerking is te verantwoorden naar de achterban / toezichthouders.

 

Tijdens de bijeenkomst van 1 november hebben de aanwezigen aangegeven samen vervolgstappen te willen zetten in hun kennisontwikkeling. Companen pakt die handschoen op. U bent van harte uitgenodigd om ook uw bijdrage te leveren. Interesse? Meld u zich aan via Secretariaat@companen.nl.

 

Meer weten over samenwerking wonen en zorg: van systeem- naar leefwereld, en onze expertise of procesbegeleiding, neem dan contact op met een van onze adviseurs. Bijvoorbeeld Roosje van Leer of Martin Bleijenburg.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Boulevard Heuvelink 104

Afbeelding

6828 KT Arnhem

Postbus 1174

6801 BD Arnhem
026-3512532


www.companen.nl

info@companen.nl

Meer nieuws

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers