of 59130 LinkedIn

Voorstel aanpassing verkoopregels corporatiewoningen

Reageer

Op 23 september j.l. heeft de Minister de door Companen uitgevoerde evaluatie van de verkoopregels corporatiewoningen aan de Tweede Kamer aangeboden. De evaluatie is meegezonden met het ontwerpbesluit tot wijziging van het  Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV).

In dit ontwerpbesluit  worden, mede naar aanleiding van de door ons uitgevoerde evaluatie, voorstellen gedaan voor de aanpassing van de verkoopregels om enkele belangrijke geconstateerde belemmeringen weg te nemen.

 

Zo is bij de verkoop van geliberaliseerde huurwoningen niet langer vereist dat de gemeente een zienswijze geeft. Dat geldt ook voor te liberaliseren woningen (woningen met een gereguleerd huurcontract die op grond van het WWS een maximale huur hebben die boven de liberalisatiegrens van € 711 ligt). Daarbij moet aan de voorwaarde worden voldaan, dat in prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporatie is vastgelegd dat goedkope huurwoningen worden bijgebouwd en dat de verkochte woningen 7 jaar verhuurd blijven voor een huur van maximaal € 850 per maand.

 

De Minister beoogt met deze aanpassingen het corporaties makkelijker te maken woningen te verkopen die minder goed bij de corporatiedoelgroep passen en daarmee geld beschikbaar te maken om te investeren in goedkope woningen. Tegelijk komen betaalbare vrije sector huurwoningen beschikbaar voor de huishoudens met een middeninkomen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Boulevard Heuvelink 104

Afbeelding

6828 KT Arnhem

Postbus 1174

6801 BD Arnhem
026-3512532


www.companen.nl

info@companen.nl

Meer nieuws

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers