of 63908 LinkedIn

Versnelling in het middensegment van de woningmarkt

Met Van Gijzel als boegbeeld gaat het ministerie aan de slag om ontwikkelingen in het middensegment aan te jagen. Van Gijzel is voorzitter van een hiertoe door de minister ingestelde landelijke samenwerkingstafel. Ook gaat hij langs bij gemeenten en stelt lokale samenwerkingstafels in, waarbij partijen worden uitgenodigd om hun inbreng te leveren via middensegment.woningmarktbeleid.nl. Hij wil in de samenwerkingstafels naar heel concrete oplossingen kijken. Het is volgens hem “juist de uitdaging om eventuele problemen, samen en met respect voor ieders belang, zo snel mogelijk met creatieve oplossingen van tafel te krijgen.”

Concrete oplossingen op basis van goede beelden

In tal van regio’s herkennen wij in onze onderzoeken en gesprekken met wethouders, corporaties en investeerders het tekort in het middensegment. Tegelijkertijd zien we dat dit niet automatisch leidt tot het zoeken van oplossingen. Waarom lukt dat toch zo weinig? De oorzaak is meestal niet dat de vraag er niet is, of dat er geen investeerders zijn.

 

Het probleem is volgens ons het volgende: wij zien dat de discussie over het middensegment vaak wordt gegijzeld door persoonlijke overtuigingen. Dan gaat het over het al dan niet aanwezig zijn van de behoefte. Waar de een ‘believer’ is (in een ontembare behoefte aan middenhuur), ontmoet hij vaak een ‘scepticus’. Maar wie heeft gelijk? De overtuigingen betreffen ook vaak de haalbaarheid van oplossingen. Het oordeel ‘onmogelijk’ of ‘onhaalbaar’ wordt al te snel geveld. “Er zijn geen investeerders voor onze gemeente, het rendement is onvoldoende voor investeerders, de inkomenseisen die zij stellen zijn irreëel.” Gemeenten toetsen volgens ons onvoldoende de veronderstellingen ten aanzien van zowel de behoefte als de investeerders. Kortom, het  ontbreekt dikwijls  aan een reële verkenning van het middensegment.

 

Deze reële verkenning moet enerzijds gaan over een behoefteraming. Thema’s daarin zijn niet alleen prijs en kwaliteit, maar ook snelle beschikbaarheid en locatie. Anderzijds gaat de verkenning over de mogelijkheden en belangen van investeerders. En dan niet alleen beleggers, maar een variëteit aan (lokale en regionale) investeerders. Die laatsten blijven vaak buiten beeld, zoals rijke particulieren / ondernemers en coöperaties van gelijkgestemden. We zijn erg benieuwd naar uw voorbeelden?

 

Lokale verkenning middensegment

Deze verkenning moet meer zijn dan een behoefteraming en gesprekken met potentiële investeerders. Het vraagt aan de voorkant vooral een lokale dialoog. Daarin voorziet Van Gijzel met zijn samenwerkingstafels. Een constructieve dialoog krijgt meerwaarde en een versnelling als deze vooraf wordt gevoed: als partijen elkaars veronderstellingen kennen en toetsen.

 

Dit vraagt inhoud (feiten), maar ook een manier om met elkaar vooraf reeds de dialoog aan te gaan. Companen heeft hiervoor samen met Synmind een aanpak ontwikkeld. Die bestaat naast een marktverkenning uit een goed geregisseerde internetdialoog via het platform Synmind: tussen regiogemeenten, corporaties, en diverse (potentiële) investeerders en andere relevante stakeholders. In deze tool leggen we partijen vragen en stellingen voor, waarop zij kunnen reageren; niet alleen met een ‘eens’ of ‘oneens’, maar juist en vooral ook door argumenten te delen. Eventuele ruis over verwachtingen kan zo voortijdig worden weggenomen en iedere partij komt goed aan bod. Hierdoor onstaat direct meer wederzijds begrip. Wij slagen erin om in complexe dialogen kwalitatieve opvattingen boven tafel te krijgen. Zo krijgen alle partijen een scherper beeld van de belemmerende overtuigingen en de manier waarop deze weggenomen kunnen worden.

 

Afbeelding 

 

Op weg naar succes

Op basis van de dialoog kan het gesprek bij de lokale gesprekstafel over de oplossingen voor het middensegment concreter en sneller plaats vinden. Immers aannames die nu vaak de ontwikkeling in de weg staan zijn reeds genuanceerd. Daarmee ontstaat een substantieel grotere kans op succes. Voor het middensegment in dit geval!

 

Meer weten? Neem contact op met Bram Klouwen van Companen (06-53778893) of Fred Balhuizen van Synmind (06-20420371).

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

Companen

Gebouw De Enk

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

 

026-3512532

www.companen.nl

info@companen.nl


Meer nieuws

Whitepapers

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers