of 59250 LinkedIn

Staat van de Woningmarkt 2015

Reageer

Companen draagt bij aan de ‘Staat van de Woningmarkt 2015’.

Gisteren heeft minister Blok de jaarlijkse rapportage van het ministerie van BZK over de ontwikkelingen op de woningmarkt aan de Tweede Kamer aangeboden. De Staat van de Woningmarkt 2015 laat een optimistisch beeld zien van economische groei, en breed herstel in de koopsector en in de huursector gematigde huurverhogingen, met name door de toegelaten instellingen. Companen is een van de bureaus die een belangrijke bijdrage leverden aan de totstandkoming van de Staat van de Woningmarkt.

De 'Analyse van het huurbeleid van verhuurders', het onderzoek op basis van de CBS-huurenquête dat wij jaarlijks in opdracht van BZK uitvoeren, en ons rapport 'De achtergronden van hoge huurquotes - kiezen tussen prijs en kwaliteit?' zijn belangrijke onderleggers voor het hoofdstuk over de betaalbaarheid van het wonen in de Staat. Beide rapporten zijn als bijlagen beschikbaar gesteld bij de Staat van de Woningmarkt.

 

Analyse van het huurbeleid van verhuurders 2015

In de gereguleerde huursector stegen de huren gemiddeld met 2,0%. Dit is de huurstijging bij zittende huurders, dus exclusief de huurstijging als gevolg van huurharmonisatie. Inclusief huurharmonisatie bedroeg de gemiddelde huurstijging 2,8%. Het harmonisatie-effect was dus 0,8. Commerciële verhuurders verhoogden voor het eerst in jaren de huren van gereguleerde huurwoningen sterker dan toegelaten instellingen (2,4% respectievelijk 1,9%). Wel harmoniseerden zij de huren wat sterker. In het beeld van de gematigde huurverhogingen past dat verhuurders dit jaar ook terughoudender zijn geweest met het voorstellen van de huurverhoging die maximaal mogelijk was. Ook bij huurders met een middeninkomen of een hoog inkomen.

 

De achtergronden van hoge huurquotes - kiezen tussen prijs en kwaliteit?

Huurders met een hoge huurquote (huurders die een groot deel van hun inkomen besteden aan de huur van hun woning) doen dat geregeld omdat zij het er voor over hebben een naar verhouding hoge huur te betalen voor een aantrekkelijke woning. Maar vaker is de hoge huurquote het gevolg van een onverwachte verandering in de financiële situatie; het inkomen is gedaald waardoor de huur een veel groter beslag legt op de inkomsten. De meeste van deze huurders ervaren hun huur ook als erg hoog. Toch zijn veel huurders die dit overkomt niet geneigd te verhuizen naar een woning met een huur die meer in overeenstemming is met hun inkomen. Dit komt veelal voort uit het feit dat men geen concessies wil doen aan de woonkwaliteit en er van overtuigd is geen huurwoning te kunnen vinden met een vergelijkbare kwaliteit maar een lagere huurprijs.

 

Als u wilt weten over deze onderzoeken, neem dan contact op met Jeroen Lijzenga lijzenga@companen.nl.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Boulevard Heuvelink 104

Afbeelding

6828 KT Arnhem

Postbus 1174

6801 BD Arnhem
026-3512532


www.companen.nl

info@companen.nl

Meer nieuws

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers