of 59206 LinkedIn

Resultaat Van Gijzel: Naar lokale samenwerkingstafels middenhuur

Resultaat Van Gijzel: Naar lokale samenwerkingstafels middenhuur. Drie stappen voor een krachtige lokale samenwerking
Companen Reageer

Er is een groeiende vraag naar een variëteit aan woningen in de middenhuur; tussen € 700 en circa € 900. Het blijkt in de praktijk lastig deze vraag in te vullen. Een beperkt (gemeenschappelijk) inzicht in wensen/behoefte van huurders, rendementsverwachtingen van beleggers, en beleidswensen van gemeenten blijken hier volgens Rob Van Gijzel (voorzitter van de Samenwerkingstafel Middenhuur) debet aan. Lokale samenwerking waarin partijen de echte vraag willen kennen en elkaars belangen gaan begrijpen, helpt de ontwikkeling van middenhuur stevig op weg. Maandag 29 januari bood Van Gijzel aan minister Ollongren zijn advies aan. Enkele elementen uit dit advies vertalen we voor u naar uw praktijk.

Waarom middenhuur?
De vraag naar middenhuur komt van jongeren die moeilijk hun weg vinden op de woningmarkt: zij kunnen niet in de sociale huur terecht, verdienen te weinig om te kopen of willen het gemak van flexibiliteit van huur (ook vanwege beginnende carrière/relatie/etc). Ook onder medioren (kinderen net het huis uit) ontstaat geleidelijk meer vraag naar het gemak van comfortabel huren in de middenhuur: geen zorg meer voor onderhoud en daarmee meer vrije tijd.

 

Oplossingen uit de middag van de Middenhuur
Tijdens de Middag van de Middenhuur in Tivoli Vredenburg Utrecht presenteerde Van Gijzel zijn rapport “Samen bouwen aan middenhuur”. Daarin noemt hij verschillende oplossingen; vooral gericht op meer samenwerking op lokaal niveau.


Companen was bij de Middag aanwezig, vanwege haar betrokkenheid bij diverse lokale processen om de middenhuur van de grond te brengen. In de aanbevelingen van Van Gijzel is een aantal punten benoemd die onderstrepen wat wij onze relaties dikwijls meegeven.

 

Drie stappen voor een krachtige lokale samenwerking
Met de volgende stappen geeft u snel uw lokale aanpak vorm:

  • Begin met een lokale overlegtafel middenhuur. De realisatie van middenhuur vergt een intensieve samenwerking tussen gemeente, (lokale) investeerders, verhuurders en marktkenners (makelaars/corporaties), waarbij partijen oog hebben voor elkaars bijdrage en belangen. En die leidt tot een gezamenlijk beeld van de opgave. Onafhankelijke procesbegeleiding is hierbij van meerwaarde.
  • In de woonvisie geeft de gemeente helder aan voor wie aanbod in de middenhuur aanvullend gewenst is. Dit vormt de basis voor de prioriteitstelling binnen de gemeentelijke programmering.
  • Genuanceerd en verdiepend onderzoek brengt de behoefte aan specifieke segmenten in de middenhuur in beeld: welke kwaliteiten, op welke locaties, tegen welke prijs, en voor welke doelgroep.

 

Companen heeft de nodige ervaring en expertise op het gebied van procesbegeleiding, programmering en toegespitst onderzoek.

 

Bent u geïnteresseerd in een lokale samenwerking rond middenhuur, waarin een zorgvuldig proces samengaat met een goede dosis inhoud? Neemt u dan contact op met Bram Klouwen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

Companen

Gebouw De Enk

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

 

026-3512532

www.companen.nl

info@companen.nl


Meer nieuws

Whitepapers

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers