of 61441 LinkedIn

Perspectief op een veilig thuis

Onlangs las ik het boek ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’ van Rodaan Al Galidi. Rodaan is een Zwollenaar die is gevlucht uit Irak. Zijn boek is een verontrustende autobiografische roman over de wijze waarop wij asielzoekers welkom heten in Nederland. Al zou je van een gecultiveerd en welvarend Nederland anders verwachten; gastvrijheid, het bieden van veiligheid en perspectief voor iemand die in doodsnood heeft gezeten, was voor Rodaan ver te zoeken. Ik ben onder de indruk van de humoristische wijze waarop hij zijn asielprocedure beschrijft en de dankbaarheid die hij jegens Nederland voelt omdat hij uiteindelijk toch in Nederland een veilige thuishaven heeft gevonden waar hij zijn talent als schrijver en dichter tot bloei kon laten komen.

Een normale woning

Het bieden van perspectief door middel van een veilige thuishaven en de kans om zich te ontwikkelen is wat gemeenten, corporaties, ondersteuners en zorgverleners bij uitstek kunnen. Na een periode van onveiligheid en onzekerheid kunnen zij bijdragen aan een veilig thuis door middel van een fijn huis in een kansrijke leefomgeving, waar je jezelf kan zijn. Ondanks dat er een taakstelling wordt opgelegd, waardoor de vraag naar huurwoningen fors toeneemt, zijn statushouders nieuwe Nederlanders die volledig onderdeel uit maken van onze samenleving. Zij willen ook als volwaardige Nederlanders worden aangezien. Met gelijke kansen, rechten en plichten. Mede daarom zijn statushouders reguliere woningzoekenden. Bij een volwaardige participatie in de Nederlandse samenleving hoort ook een normaal kwaliteitsniveau van woningen. Het kwaliteitsniveau waar in het bestuursakkoord op wordt aangestuurd (sobere, geclusterde woonvoorzieningen op een industrieterrein, waar men keuken, badkamer en toilet moet delen) is niet het kwaliteitsniveau dat daarbij past. Misschien is dat ook wel de reden dat de subsidie die het Rijk beschikbaar stelt nauwelijks wordt aangesproken.

Corporaties ontwikkelen voor statushouders normale woningen. Over het kwaliteitsniveau van de woonruimte en de woonomgeving kunnen zij ook statushouders laten meedenken, want wij hebben de wijsheid niet in pacht. Dat past in de lijn van onze geschiedenis. Nederland is immers welvarend geworden door eeuwenlang open te hebben gestaan voor kennis en invloed van nieuwkomers. Je biedt perspectief tot de derde macht: als je kunt meedenken en –bouwen leer je Nederland werkende weg kennen. Daardoor beheers je de taal sneller, bouw je sociale contacten op en krijg je werkervaring.

 

Samen naar oplossingen zoeken

Maar als we iedere woningzoekende passende kwaliteit met bijbehorend perspectief willen bieden, hoe kun je dan zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn? Er zijn meerdere provincies en gemeenten waar ambitieniveau en innovatiekracht niet onopgemerkt blijven. Platform 31 heeft op 27 juni jongstleden samen met een aantal landelijke sleutelfiguren nagedacht over vernieuwende perspectiefrijke concepten die tevens versnelde huisvesting van statushouders mogelijk maken. Op 29 juni organiseerde ook de Provincie Overijssel een werkconferentie met partners in de regio, waar visie en daadkracht elkaar ontmoetten, wat leidde tot het volgende idee: waar hoge druk is op een lokale woningmarkt, waarom dan geen regionale afspraken om lokale taakstelling gedeeltelijk in te vullen in omliggende gemeenten? Er staan soms prachtige gebouwen leeg in de regio die prima dienst kunnen doen als (een tijdelijke) huisvestingsmogelijkheid voor statushouders en wellicht andere doelgroepen.

Veel corporaties staan op het punt of hebben al besloten om indien nodig minder woningen te verkopen, versnellen in samenwerking met de gemeente hun woningproductie. Ook zijn er in Nederland al mooie voorbeelden van kwalitatief goede semipermanente voorzieningen.

 

Perspectief stopt niet met een dak boven je hoofd

Met het beschikbaar stellen van huizen houdt de verantwoordelijkheid niet op. Denk bijvoorbeeld aan de problematiek die speelt rondom de huisvesting van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s). Door verschillende financieringsregimes (Jeugdzorg en WMO) dreigen jongeren die 18 worden onvoldoende passend woon- en ondersteuningsaanbod te krijgen. Financiering in plaats van de ondersteuningsbehoefte lijkt soms leidend te zijn voor de samenstelling van het aanbod. Dienstverleners zijn verantwoordelijk om gezamenlijk bij te dragen aan veiligheid en perspectief, ondanks de stelselwijziging die optreedt als gevolg van de leeftijdsovergang.

Deze vaak getraumatiseerde jongeren worden erg geholpen als ze uitzicht hebben op spoedige gezinshereniging (indien van toepassing), een passende woning, scholing, werk en een nieuwe toekomst. Daarom is samenwerking in de keten essentieel, die erop gericht zou moeten zijn dat de dienstverlening rondom wonen en leven in samenhang en op maat wordt aangeboden. Excelleren in samenwerking is het sleutelwoord voor het bieden van veiligheid en perspectief.

 

Tip voor in de vakantie

Als we in staat zijn om een veilig thuis en perspectief te bieden, dan kunnen deze nieuwe inwoners de draad weer oppakken en iets moois van hun leven maken. Daar hebben we allemaal wat aan. Dat heb ik geleerd van het boek van Rodaan Al Galidi. ‘Hoe ik talent voor leven kreeg’ ontwikkelt zich nu razendsnel als bestseller. Dus ben je nog op zoek naar een goed boek voor in de kerstvakantie, dan kan ik je deze van harte aanbevelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

Companen

Gebouw De Enk

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

 

026-3512532

www.companen.nl

info@companen.nl


Meer nieuws

Whitepapers

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers