of 63082 LinkedIn

Opstapregeling biedt uitstromers woning en corporaties meer zekerheid

Opstapregeling biedt uitstromers woning en corporaties meer zekerheid
Companen 3 reacties

Mensen met een zorgvraag zo ‘gewoon mogelijk’ laten wonen in de wijk, dat is het streven van veel gemeenten. Dus wordt van alles uit de kast getrokken om mensen vanuit beschermd wonen te laten uitstromen naar reguliere woningen.

Steeds meer gemeenten werken hierbij met speciale uitstroomafspraken: corporaties leveren hierbij woningen voor uitstromers, onder voorwaarde dat de cliënten goede begeleiding krijgen nadat ze hier komen wonen.

 

Gemeente Overbetuwe is één van de gemeenten die onlangs zo’n ‘Opstapregeling’ lanceerde. Hier ging een intensief proces aan vooraf, waarbij gemeente, corporaties en zorgaanbieders in werkgroepjes met elkaar in gesprek gingen over zaken als het soort huurcontract en de voorwaarden die hieraan gesteld worden, de aanmeldprocedure, toewijzingscriteria en de wijze van matching, en randvoorwaarden om een zachte landing in de wijk mogelijk te maken. Resultaat is een regeling waar niet alleen uitstromers vanuit Beschermd wonen, maar ook vanuit jeugdzorg en maatschappelijke opvang gebruik van kunnen maken. Het eerste koppel is inmiddels succesvol naar een woning begeleid.

 

Warme overdracht
Ruud Maatman, directeur-bestuurder van Woningstichting Heteren, is blij met de regeling. ‘Uitstromers hebben nagenoeg geen kans op de woningmarkt; ze hebben vaak een korte meettijd, en soms ook een besmet woonverleden’, memoreerde hij bij de aftrapbijeenkomst begin februari. ‘Als corporatie willen wij graag iets doen voor deze groep, maar dan willen we wel zeker weten dat er een warme overdracht is en dat deze mensen ook goede begeleiding krijgen nadat ze in de wijk komen wonen. Daar hebben we goede afspraken over kunnen maken. Het toverwoord is communicatie en samenwerking. Daar hebben we de afgelopen maanden een goede basis voor gelegd.’

 

Ook Kitty Bos van Kubuszorg is enthousiast – zowel over het proces als over het resultaat. ‘We hebben kennis en kunde gedeeld om tot een gezamenlijk doel te komen. We hebben elkaar leren kennen, waardoor we elkaar weten te vinden als dat nodig is. De toekomst gaat ons leren waar we zaken misschien toch anders willen doen; nu moeten we het eerst gewoon gaan doen!’


Niet wiel opnieuw uitvinden
Steeds meer gemeenten werken samen met corporaties en zorgaanbieders om dit soort uitstroomafspraken te maken. Companen ondersteunt daarbij als procesbegeleider en penvoerder. We brengen daarbij de ervaring in die elders in het land al is opgebouwd en zorgen ervoor dat alle betrokken partijen hun inbreng kunnen leveren. Zo hoeven zij het wiel niet opnieuw uit te vinden, én komt er een regeling die past bij de lokale situatie.

 

Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen bij het maken van uitstroomafspraken, neem dan contact op met Roosje van Leer.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Roosje van Leer (Adviseur) op
@Rina Beers: Een ‘besmet woonverleden’ (vanwege bijvoorbeeld een huurschuld of wietteelt) is niet op voorhand een uitsluitingsgrond voor de regeling. Wel wordt in het overleg waarin wordt beslist over de toewijzing altijd het woonverleden van de kandidaat besproken. Wanneer sprake is van een besmet woonverleden, dan moet uit de aanmelding en toelichting blijken wat er wordt gedaan om herhaling te voorkomen en wat de consequenties zijn als toch herhaling optreedt.
Door Rina Beers op
Komen mensen met (eerdere huur)schulden in aanmerking voor deze regeling?
Door Henzen, FLL (Senior Beleidsadviseur ) op
De opstapregeling bestaat in de regio Apeldoorn al jaren en met veel succes. Goed dat dit steeds breder wordt opgepakt.

Contactgegevens

Afbeelding

Companen

Gebouw De Enk

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

 

026-3512532

www.companen.nl

info@companen.nl


Meer nieuws

Whitepapers

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers