of 63966 LinkedIn

Omslag nodig bij gemeentelijke woonvisie

Zijn niet veel woonvisies zouteloze lijstjes over te bouwen woningen en hulpmiddelen als startersleningen om die woningen te realiseren? Jammer maar waar. De kracht van díe woonvisies is beperkt. Immers, kan de gemeente daarmee de rol invullen die minister Blok in zijn Novelle van gemeenten vraagt? Nee, uiteraard niet! En dat terwijl de rol van de gemeente en dus de gemeentelijke woonvisie groter wordt. De gemeente mag immers op basis van een woonvisie iets vinden van verkoop van corporatiewoningen, het werkgebied van die corporaties en van investeringen in het segment boven de sociale huurgrens (niet-DAEB). Als gemeenten verwachten dit te kunnen door opnieuw een woonvisie te maken waarin vooral staat hoe invulling gegeven wordt aan het woningbouwprogramma, dan gaat er iets goed mis. “Wonen” blijft dan het domein van cijferaars die aangeven wat wel en niet mag.

Gesprek met gemeenten en corporaties

Het moet dus anders. De verleiding is groot om met de Novelle in de hand uitspraken te doen over ‘hoe’ corporaties uitvoering moeten geven aan het gemeentelijk beleid. Maar trap niet in die valkuil. Corporaties zijn en blijven zelfstandige ondernemingen met een duidelijk(er!) geformuleerde maatschappelijke taak. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun investeringsbeslissingen, waarmee zij bijdragen aan een gemeentelijke woonvisie. Met diverse gemeenten en corporaties spraken wij de afgelopen weken over hoe een woonvisie nieuwe stijl eruit moet zien; Novelle-proof en van lokale waarde!

 

Wat is de betekenis van het wonen voor de stad of het dorp en inwoners

Waar traditionele woonvisies vaak een (te) grote focus hebben op nieuwbouw gaat het bij de woonvisie nieuwe stijl om een brede visie. Die woonvisie nieuwe stijl kiest enerzijds als invalshoek de betekenis van het wonen voor de ontwikkeling van de gehele gemeente. Hoe draagt het wonen bij aan de economische, ruimtelijke, mobiliteits-, sociale ontwikkeling van de stad en aan stedelijke voorzieningen, etc? Anderzijds kent de visie als invalshoek het wonen van de inwoner in zijn woning en buurt, met begrippen als betaalbaarheid, maatschappelijke ondersteuning, zorg, werkgelegenheid, wijkvoorzieningen, woonmilieus, etc. Beide invalshoeken vullen elkaar aan en hebben als overeenkomst dat niet meer het wonen als beleidssector voorop staat, maar wonen een cruciale functie is in de integrale ontwikkeling van de stad of het dorp.

 

Brede lange-termijnvisie geeft investeerders houvast

Met zo’n brede visie op wonen, verlaat je het spoor van kwantitatieve en normatieve woonvisies. De woonvisie nieuwe stijl geeft de ontwikkelingsrichting voor de stad of de gemeente voor langere termijn aan. Wat willen we bereiken; waar willen we naartoe? Het biedt houvast en zekerheid bij het bedenken van acties en het doen van investeringen.

Door op deze wijze een woonvisie op te zetten, geeft de gemeente richting aan waaraan (sociale) investeerders hun bijdrage kunnen leveren. En last but not least je geeft wonen haar betekenis terug; wonen als betekenisvolle functie in de gemeente en voor de inwoners.

 

Bod op de woonvisie zo gek nog niet

Hoe maken we die visie toch concreet, oftewel hoe werken we morgen al aan die langetemijnvisie? En hoe zit het dan met de bijdrage van de corporaties? Voor die ‘hoe-vraag’ is het zinvol dat de gemeente jaarlijks (voortschrijdend) een actieplan verbindt aan de woonvisie (1e jaar concreet, jaren 2 tot en met 4 meer globaal). Wat gaat de gemeente doen om de visie verder te brengen?

Ook andere partijen moet gevraagd worden hoe zij willen bijdragen aan de woonvisie; de corporaties voorop vanuit hun maatschappelijke bijdrage aan het wonen. Een gedachte bij de Novelle is dat corporaties een bod op de woonvisie uitbrengen. Ik nam hier met enige verbazing kennis van. Het experiment ‘bod op de woonvisie’ is immers in 2008 ten grave gedragen. Waarom dan nu opnieuw proberen? Én toch is die herintroductie van het Bod op de Woonvisie zo gek nog niet. Met een bod kunnen de corporaties aangeven hoe zij willen bijdragen aan de gemeentelijke woonvisie. Daarmee is het bod de aftrap voor concrete prestatieafspraken. Ook daar kun je dan werken volgens een voortschrijdende actielijst: 1e jaar concreet, jaren 2 tot en met 4 meer globaal).

 

Woonvisie nieuwe stijl helpt bij vastgoedstrategie

Een woonvisie nieuwe stijl gaat om wat de gemeente wil bereiken. De gewenste toekomstrichting staat voorop. Hieraan kan de gemeente investeringen toetsen. Het biedt tegelijkertijd investeerders houvast en helpt woningcorporaties bij het bepalen van hun vastgoedstrategie. Zij bepalen hoe de visie gerealiseerd wordt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

Companen

Gebouw De Enk

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

 

026-3512532

www.companen.nl

info@companen.nl


Meer nieuws

Whitepapers

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers