of 59244 LinkedIn

Medewerking gevraagd bij evaluatie Woningwet

Companen 1 reactie

In 2015 is de herziene Woningwet in werking getreden. Bij de introductie van de wet is afgesproken dat deze in 2018 geëvalueerd zou worden. Onderdeel van deze evaluatie is een onderzoek naar ervaringen met de herziene wet van partijen in het veld. Dit deel van het onderzoek wordt in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties uitgevoerd door Companen.

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de praktijkervaringen met de wet, waarbij zowel de bedoelde als onbedoelde effecten worden belicht. Dat gebeurt aan de hand van drie hoofdvragen:

 

  • Draagt volgens de praktijkervaring van partijen de uitwerking van maatregelen in de Woningwet bij aan de doelen die in de wet gesteld zijn (terug naar de kerntaak, versterken positie gemeenten en huurders, voorkomen marktverstoring, bescherming maatschappelijk vermogen, verbeteren governance en toezicht en wettelijke basis bieden aan wooncoöperaties)?
  • Zijn de genomen maatregelen in de wet effectief?
  • Welke (neven)effecten ervaren partijen bij de toepassing van de maatregelen uit de Woningwet?

 

Om dit in beeld te brengen houdt Companenenquêtes onder alle corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten. Daarnaast worden 105 corporaties, huurdersorganisaties, gemeenten en marktpartijen geïnterviewd. De medewerking van zoveel mogelijk corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties helpt bij het krijgen van een scherp beeld van de ervaringen met deze wet. Doet u mee?

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marcel Claessen (manager strategie & beleid) op
Vanuit mijn werk ben ik nauw betrokken bij PA. in het kader van mijn afstuderen (MPM-Universiteit Twente) wil ik in Limburg de werking van de PA onderzoeken.
Kunnen we hierin samenwerken? Iets voor elkaar betekenen?
We kunnen ook bellen (06-51576452).

Contactgegevens

Afbeelding

Companen

Gebouw De Enk

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

 

026-3512532

www.companen.nl

info@companen.nl


Meer nieuws

Whitepapers

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers