of 58952 LinkedIn

Het geschil: zwaard van Damocles of tandeloze tijger?

In de Woningwet 2015 werd de geschilbeslechting geïntroduceerd. Komen gemeente, corporatie en huurdersorganisatie er bij het maken van prestatieafspraken niet uit, dan kan elk van deze partij het geschil voorleggen aan een geschillencommissie. Deze commissie adviseert de Minister die vervolgens een bindende uitspraak doet. Maar hoe bindend is dat in de praktijk?

De ultieme consequentie

De Minister kan sowieso alleen de corporatie aanspreken. Indien er onvoldoende inspanning volgt bij de corporatie om het geschil weg te nemen, volgt een sanctie: het bestuurlijk aanspreken. Een indringend gesprek, zonder verdere sanctie. Al zal een bestuurder dit niet graag willen, ook al niet vanuit de fit- and propertest.

 

Werking geschillenregeling

Eind januari heeft minister Blok de wijze waarop de geschilbeslechting plaatsvindt gepubliceerd in de Staatscourant. De geschilbeslechting is vastgelegd in de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting. In de regeling beschrijft hij de te volgen procedure en het beoordelingskader ten aanzien van het geschil. Dat gaat als volgt: indien binnen zes maanden na het uitbrengen van het bod door de corporatie, een partij een geschil ervaart dat het maken van prestatieafspraken in de weg staat, kan deze partij dit geschil voorleggen aan de Minister. De partij die het geschil ervaart, zet hierbij de volgende stappen:

  1. De partij stelt eerst de overige partijen in kennis.
  2. Dan start een periode van 4 weken. Deze periode dient om een onderbouwing aan te leveren voor het verzoek aan de minister. Deze onderbouwing bevat onder andere een beschrijving van de inspanningen die partijen pleegden voor het maken van prestatieafspraken. Bij het daadwerkelijk aanhangig maken van het geschil, moeten overige partijen geïnformeerd worden.
  3. Na het verzoek om geschilbeslechting volgt een periode van nog eens twee weken voor de overige partijen om hun zienswijze in te dienen.
  4. Dan start de Geschilbeslechting door een “paritair samengestelde” adviescommissie. Deze kan partijen om aanvullende informatie vragen. De commissie brengt verslag uit aan de Minister.
  5. De Minister doet een bindende uitspraak, bedoeld om het geschil weg te nemen. Indien er onvoldoende inspanning volgt bij de corporatie om het geschil weg te nemen kan een sanctie volgen. Dit betreft niet het ingrijpen op de individuele casus (dit past niet bij sturingsfilosofie van de Woningwet 2015), maar het bestuurlijk aanspreken op het handelen van de corporatie in het algemeen.

 

Beoordelingskader

De adviescommissie hanteert bij de geschilbeslechting het volgende beoordelingskader:

  • Volkshuisvestingsbeleid in betreffende gemeente
  • Volkshuisvestingsbeleid in de andere gemeente waar de corporatie werkzaam is
  • Financiële mogelijkheden van de corporatie
  • Mate waarin belangen van huurders van de corporatie zowel inhoudelijk als procesmatig zijn betrokken
  • Rijksprioriteiten

 

Wat valt op

Er is in de geschilbeoordeling aandacht voor het voeren van een goed proces. De mate waarin huurdersorganisaties een gelijkwaardige positie in de discussie krijgen, is dus van belang. Ook de persoonlijke verhoudingen worden bij het oordeel over het geschil betrokken.

Alleen corporatie kan worden aangesproken. De gemeente of huurdersorganisatie kan dus niet worden aangesproken. Wel kan een corporatie worden “vrijgesproken” van onredelijk handelen.

Indien de corporatie in meerdere gemeenten actief is, wordt ook het volkshuisvestingsbeleid van de andere gemeenten bij het oordeel betrokken. Dit benadrukt het belang van afstemming tussen gemeenten, indien een corporatie meer investeringen in een specifieke gemeente noodzakelijk acht. Dit is van belang bij het opstellen van de woonvisie.

 

Zwaard of tijger

Vanaf dit jaar kunnen partijen hun geschil voorleggen. Gaat dit werken? Vaak hoor ik dat de soep wel niet zo heet zal worden gegeten; de regeling lijkt in eerste instantie wellicht een tandeloze tijger. Toch zal de dreigende werking effect sorteren. Bestuurders laten het liever niet snel aankomen op een geschil; vanwege gedoe, verstoorde verhoudingen en voorkomen van gezichtsverlies. Dus ook bij een impasse liever toch nog een keer proberen eruit te komen. Daarmee is het meer een Zwaard van Damocles.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

Companen

Gebouw De Enk

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

 

026-3512532

www.companen.nl

info@companen.nl


Meer nieuws

Congres betaalbaarheid van het wonen

Op donderdag 2 april organiseert De Corporatiestrateeg haar jaarlijkse congres over de betaalbaarheid van het wonen. Bram Klouwen van Companen trapt de bijeenkomst af. Hij gaat in op actualiteiten en ontwikkelingen rond de betaalbaarheid, waaronder nieuwe huurtoeslagwetgeving, huurbeleid, armoedebeleid, etc. U kunt zich aanmelden voor het congres via De Corporatiestrateeg.

Whitepapers

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers