of 58952 LinkedIn

Eerlijk verdelen van lusten en lasten bij huisvesten bijzondere doelgroepen

Reageer

Arbeidsmigranten leveren een significante bijdrage aan de regionale economie binnen Hart van Brabant. Vooral de logistieke bedrijvigheid is sterk afhankelijk van de inzet van buitenlandse arbeidskrachten. De hele regio profiteert economisch. Het huisvestingsvraagstuk concentreert zich in slechts een paar gemeenten in de as Tilburg-Waalwijk. Zij worden het eerst aangesproken op voldoende woonmogelijkheden, vooral als het gaat om tijdelijke woonvormen voor shortstay en midstay. Dit leidt gevoelsmatig tot een oneerlijke verdeling van lusten en lasten.

Voor de gemeenten in Hart van Brabant staat het besef van een gedeeld regionaal belang centraal bij het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Het gaat dan niet alleen om arbeidsmigranten, maar ook om statushouders, zorgdoelgroepen, uitstroom uit de maatschappelijke opvang, en meer. De woonvraag van deze doelgroepen spreidt zich per definitie niet gelijkmatig over de regio en leidt tot een onevenwichtige verdeling van de vraag. Regiogemeenten moeten daarom over hun eigen grenzen kijken als zij gezamenlijk werk willen maken van de huisvestingsopgave. Daarnaast is ketensamenwerking met partners een voorwaarde voor een succesvolle aanpak. Corporaties, zorginstellingen, werkgevers, particuliere huisvesters, maatschappelijke instanties en anderen, kennen samen de lokale praktijk.

 

Om meer grip te krijgen op de huisvestingsbehoefte van arbeidsmigranten en van andere bijzondere doelgroepen binnen Hart van Brabant, bracht Companen de woonbehoeften van deze doelgroepen in beeld. De uitkomsten van het onderzoek zijn vastgelegd in het ‘Regionaal Kader Huisvesting Bijzondere Doelgroepen’ en de ‘Deelrapportage Arbeidsmigranten (met aandacht voor shortstay, midstay en longstay)’. We werkten uit wat nodig is in termen van woonkwaliteit en begeleiding, maar ook wat dit vraagt van de regionale samenwerking. Het Regionaal Kader is daarmee geen eindresultaat, maar vormt een vertrekpunt voor partnerschap in de regio.

 

Wilt u weten wat het huisvesten van bijzondere doelgroepen betekent voor uw regio, gemeente of werkgebied? Of heeft u interesse in het onderzoek in Hart van Brabant? Neem dan contact op met Roy Nieuwenhuis of Jeroen Lijzenga.

 

De beide rapporten voor de regio Hart van Brabant zijn hier te downloaden:
Regio Hart van Brabant – Regionaal Kader Huisvesting Bijzondere Doelgroepen – Eindrapport
Regio Hart van Brabant – Deelrapportage huisvesting arbeidsmigranten

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

Companen

Gebouw De Enk

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

 

026-3512532

www.companen.nl

info@companen.nl


Meer nieuws

Whitepapers

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers