of 59130 LinkedIn

Concreet volkshuisvestingsbeleid reële basis voor afspraken

Reageer

In 2016 maken gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties voor het eerst prestatieafspraken nieuwe stijl. Conform de Woningwet 2015 dragen corporaties naar redelijkheid bij aan de gemeentelijke woonvisie. Maar wat is redelijk? En waar liggen prioriteiten? Voor diverse samenwerkingen van gemeente, huurdersorganisaties en corporaties heeft Companen een vorm van lokaal beleid ontwikkeld, wat voldoende houvast biedt voor ‘bod’ en prestatieafspraken.

In Noord-Drenthe ontwikkelden vier gemeenten afzonderlijk woonbeleid. Voor Woonborg vormen de gemeenten samen het werkgebied. De gemeenten spraken de wens uit hun woonbeleid af te stemmen, om prioriteiten te stellen en beleid neer te leggen dat ook past binnen de financiële polsstok van de corporatie. In een compacte en overzichtelijke agenda zijn de prioriteiten opgesomd, als basis voor prestatieafspraken tussen de gemeenten, Woonborg en huurdersorganisatie Woon. Een financiële quickscan leidde tot reële gemeentelijke ambities.

 

De gemeente Arnhem wil prestatieafspraken maken met meerdere corporaties die actief zijn in de stad. De gemeente heeft in 2015 haar woonvisie vastgesteld. In een volkshuisvestelijk kader formuleerde de gemeente op basis van deze woonvisie een eenduidige uitvraag richting corporaties. Companen leverde in dit traject inhoudelijke ondersteuning en procesbegeleiding.

 

Voor meer informatie over het opstellen van reëel volkshuisvestingsbeleid, kunt u contact opnemen met Bram Klouwen of Roy Nieuwenhuis.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Boulevard Heuvelink 104

Afbeelding

6828 KT Arnhem

Postbus 1174

6801 BD Arnhem
026-3512532


www.companen.nl

info@companen.nl

Meer nieuws

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers