of 59281 LinkedIn

Cliëntervaringsonderzoeken

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd. Een quick scan of een verdiepend kwalitatief onderzoek?
Companen Reageer

Ervaringen in beeld.

Het gezamenlijke aanbod voor de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd van Companen en Dimensus is afgelopen jaar positief ontvangen door onze opdrachtgevers. Wellicht kunnen wij ook uw gemeente dit jaar ondersteunen met een quick scan. Veel gemeenten schakelen ons echter ook in voor een verdiepend kwalitatief onderzoek.

De quick scan geeft u een goede benchmark van uw gemeente ten opzichte van andere gemeenten. Hiermee voldoet u aan de verplichting om jaarlijks gegevens aan het ministerie aan te leveren. Wilt u zicht op uw lokale beleid of zoekt u verdieping? Dan adviseren wij u om (aanvullend) kwalitatief onderzoek uit te voeren.

 

Ook benieuwd naar het verhaal achter de cijfers?
Door middel van kwalitatief onderzoek gaan we in gesprek met inwoners. U kunt denken aan panelgesprekken, focusgroepen, een-op-een-gesprekken aan huis en/of telefonische interviews.

Heeft u al nagedacht hoe u de CEO’s in 2018 wilt inrichten? En heeft u al nagedacht over welke informatie u nodig hebt om uw beleid en uw processen te stroomlijnen?

 

Ons team staat voor u klaar
Companen en Dimensus brengen al jaren voor veel gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden de beleving en ervaring van de doelgroepen Wmo en Jeugd in beeld. Wij helpen u graag verder met een standaard of verdiepend onderzoek. Bekijk de brochure voor meer informatie over ons aanbod. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Josien Westgeest of Vera Gijsbers van Companen of met Hans Verhorst of Lilian Bosten van Dimensus.

 

Achtergrond cliëntervaringsonderzoeken
CEO Wmo
Vanaf 2008 dienen gemeenten volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onderzoek te doen onder de cliënten die zich in dit kader melden met een hulpvraag bij de gemeente. Dergelijk onderzoek stelt gemeenten in staat te bezien in hoeverre de geboden ondersteuning en voorzieningen bijdragen aan de doelen van de Wmo, met name op het gebied van ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie. Voorheen waren gemeenten vrij in de wijze waarop zij dit klanttevredenheidsonderzoek inrichtten. Sinds 2016 is iedere gemeente verplicht een schriftelijke enquête uit te zetten – het zogeheten cliëntervaringsonderzoek (CEO) – waarin in ieder geval de tien standaardvragen opgenomen zijn. Deze standaardvragen gaan in op de ervaringen van cliënten ten aanzien van de toegankelijkheid, kwaliteit en effecten van de ondersteuning via de Wmo. De standaardisering van de vragenlijst, de onderzoeksopzet en de vereiste respons hebben als doel landelijke vergelijkbaarheid van de resultaten mogelijk te maken. In lijn hiermee dienen gemeenten jaarlijks voor 1 juli de resultaten te publiceren op de website www.waarstaatjegemeente.nl.


CEO Jeugd
Sinds 2016 is ook in de Jeugdwet opgenomen dat gemeenten jaarlijks cliëntervaringsonderzoek dienen uit te voeren. Onderzocht moet worden wat de ervaringen zijn van cliënten met de gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Jeugdwet en welk effect burgers hebben ondervonden van deze voorzieningen op het gezond en veilig opgroeien, het groeien naar zelfstandigheid, het verbeteren van hun zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie. In tegenstelling tot de Wmo is iedere gemeente vrij in de keuze voor de invulling van het onderzoek. Wel biedt de Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders (MCJO) een voorbeeldvragenlijst die (gedeeltelijk) gebruikt kan worden. Van deze vragenlijst bestaan twee varianten: een voor jongeren (12 tot 23 jaar) en een voor ouders (van kinderen in de leeftijd tot 18 jaar). De VNG adviseert gemeenten om kwantitatief onderzoek af te wisselen met kwalitatief onderzoek. Stichting Alexander en het NJi onderschrijven dit advies op basis van de in 2017 gepubliceerde resultaten van het pilot project MCJO dat zij in opdracht van de VNG hebben uitgevoerd in tien gemeenten. Tot slot geldt net als bij de Wmo dat gemeenten jaarlijks de resultaten dienen aan te leveren aan het ministerie van VWS.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

Companen

Gebouw De Enk

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

 

026-3512532

www.companen.nl

info@companen.nl


Meer nieuws

Whitepapers

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers