of 59130 LinkedIn

Aan de slag met uw cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2017

Reageer

Afgelopen jaar heeft Companen voor veel opdrachtgevers het cliëntervaringsonderzoek Wmo nieuwe stijl naar tevredenheid uitgevoerd. Ook in 2017 verzorgen wij deze verplichte cliëntervaringsonderzoeken voor gemeenten; als op zichzelf staande quick scan of als onderdeel van een uitgebreider onderzoek. Desgewenst kunnen we dit onderzoek ook combineren met het CEO Jeugd.

Heeft u al nagedacht hoe u het onderzoek in 2017 wilt inrichten? En heeft u al nagedacht over onderwerpen waar u meer zicht op wilt hebben?

 

Companen meet al jaren voor veel gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden de beleving en ervaring van de doelgroepen Wmo en Jeugdhulp. Wij helpen u graag verder, of de keuze nu valt op een basisonderzoek of maatwerkonderzoek. Bekijk de brochure voor meer informatie over ons aanbod. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Josien Westgeest.

 


Achtergrond cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo

Vanaf 2008 dienen gemeenten volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onderzoek te doen onder de cliënten die zich in dit kader melden met een hulpvraag bij de gemeente. Dergelijk onderzoek stelt gemeenten in staat te bezien in hoeverre de geboden ondersteuning en voorzieningen bijdragen aan de doelen van de Wmo, met name op het gebied van ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie. Voorheen waren gemeenten vrij in de wijze waarop zij dit klanttevredenheidsonderzoek inrichtten. Sinds 2016 is iedere gemeente verplicht een schriftelijke enquête uit te zetten – het zogeheten cliëntervaringsonderzoek (CEO) – waarin in ieder geval de tien standaardvragen opgenomen zijn. Deze standaardvragen gaan in op de ervaringen van cliënten ten aanzien van de toegankelijkheid, kwaliteit en effecten van de ondersteuning via de Wmo. De standaardisering van de vragenlijst, de onderzoeksopzet en de vereiste respons hebben als doel landelijke vergelijkbaarheid van de resultaten mogelijk te maken. In lijn hiermee dienen gemeenten jaarlijks voor 1 juli de resultaten te publiceren op de website www.waarstaatjegemeente.nl.


 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Boulevard Heuvelink 104

Afbeelding

6828 KT Arnhem

Postbus 1174

6801 BD Arnhem
026-3512532


www.companen.nl

info@companen.nl

Meer nieuws

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers