of 64231 LinkedIn

BNG Bank: samen met de klant op koers voor de toekomst

BNG Bank: samen met de klant op koers voor de toekomst. Ons Kompas Naar Impact
BNG Bank Reageer

BNG Bank is de enige Nederlandse bank die zich exclusief richt op de publieke sector. Het maken van maatschappelijke impact staat daarbij voorop. In 2020 heeft de bank de strategie verder aangescherpt. Dit is neergelegd in het programma Ons Kompas Naar Impact. Naast de focus op de publieke sector is het vergroten van klantpartnerschap een hoofddoel.

Gita Salden, sinds 1 januari 2018 voorzitter van de Raad van Bestuur, vertelt bevlogen over het Kompas. ‘Wij willen als bank het verschil maken. Zeker in deze tijd. Een nieuwe generatie is op zoek naar betekenisvol werk. Thema’s als duurzaamheid en goed onderwijs spelen daarin een grote rol. Er komt ook een deel zingeving bij kijken. Betekenis of zingeving kun je realiseren in het maatschappelijke veld, of in de publieke sector. En dan komen wij nadrukkelijk in beeld.’

 

Ideale combinatie

Voor Salden is de combinatie van een solide positie in de financiële sector met een sterk maatschappelijke focus een ideale combinatie. ‘We zijn de vierde bank van Nederland. We zijn sterk gekapitaliseerd. Kortom, we horen bij de grootste banken van Nederland. Met Ons Kompas Naar Impact laten we zien dat we het vizier op de toekomst en onze klanten richten. Klanten met wie we nauw willen blijven samenwerken. Het biedt de bank ook de mogelijkheid om relaties met klanten verder te verbeteren.’

 

Partnerschap en welzijn

‘Vanouds is BNG Bank al de bank van en voor de Nederlandse gemeenten. Daar bovenop willen we de natuurlijke partner van onze klanten zijn,’ zegt Salden. ‘Onze klanten zijn op zoek naar antwoorden op nieuwe uitdagingen. Wij kunnen daar op allerlei manieren bij van dienst zijn. Bijvoorbeeld door de kennis die we over bepaalde thema’s hebben te bundelen en met de klant te delen. BNG Bank is als altijd zeilklaar en klaar voor de toekomst.’ BNG Bank kiest een koers die in staat stelt om het maatschappelijk belang en het belang van de klant te dienen Salden: ‘BNG Bank kiest als handvat de Sustainable Development Goals (SDG’s). Van die zeventien door de VN vastgelegde doelen hebben we er vier uitgekozen als kern voor onze werkzaamheden. Dat zijn: Duurzame steden en gemeenschappen, Goede gezondheid en welzijn, Kwaliteitsonderwijs en Betaalbare duurzame energie.’

 

SDG’s en samenwerking

De focus op deze SDG’s laat zien dat BNG Bank haar taak in het maatschappelijke veld nadrukkelijk wil uitvoeren. ‘Er is, bijvoorbeeld, een tekort aan woningen,’ zegt Salden. ‘Dus er moeten woningen worden gebouwd. Hoe kunnen wij als bank hieraan bijdragen, samen met overheden en marktpartijen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die woningen zo duurzaam mogelijk zijn? Hoe worden bestaande woningen duurzaam gemaakt?’ De focus op Goede gezondheid en welzijn en Kwaliteitsonderwijs komt uit dezelfde drive. Salden: ‘Er komt een herwaardering van de publieke sector op gang in de coronatijd. Dit schept nieuwe banden en verbanden. Tegelijk stijgen de kosten voor de zorg, samen met de vraag naar goed opgeleid personeel. De Rijksoverheid vangt de kosten op. BNG Bank kan hierin actief meedenken en meewerken. We houden niet alleen de ontwikkelingen bij de klant nauwgezet in de gaten, we monitoren ook de recente ontwikkelingen in het maatschappelijke veld.’

 


Over BNG Bank

BNG Bank: opgericht in 1914 vanuit de VNG. Doel: het voorzien van financiële slagkracht bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door gemeenten. De bank streeft niet naar winstmaximalisatie maar naar maximale maatschappelijke impact. In 2020 is BNG Bank met een leningenportefeuille van ruim 85 miljard euro een relevante financier van de Nederlandse publieke sector waaronder decentrale overheden, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen.


Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingBNG Bank

Koninginnegracht 2

2514 AA Den Haag

Postbus 30305

2500 GH Den Haag

070 - 3750 750

www.bngbank.nl

mc@bngbank.nl

Meer nieuws

Altijd op de hoogte blijven van de laatste artikelen?

ACTIEF STUREN OP MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

We sturen actief op het continu vergroten van onze maatschappelijke impact. We gebruiken hiervoor de Sustainable Development Goals (SDG’s). We kiezen voor vier SDG’s waar wij samen met onze klanten het verschil kunnen maken.

 

AfbeeldingDuurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)

•  BNG Bank draagt als partner van woningcorporaties bij aan betaalbare en leefbare wijken.
•  BNG Bank draagt als partner van gemeenten bij aan betaalbare publieke en sociale voorzieningen.


AfbeeldingGoede gezondheid en welzijn (SDG 3) 

•  BNG Bank draagt bij aan toegankelijke en betaalbare zorg.
•  BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van zorgvastgoed.AfbeeldingKwaliteitsonderwijs (SDG 4) 

• 

BNG Bank draagt bij aan een betaalbare onderwijshuisvesting van goede kwaliteit.

•  BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van onderwijsvastgoed.

 

AfbeeldingBetaalbare duurzame energie (SDG 7)

•  BNG Bank draagt bij aan een groter aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix.
•  BNG Bank draagt bij aan het beperken van de energievraag en het vergroten van de energie-efficiëntie.

 

                                       LEES MEER 

Whitepapers