of 63966 LinkedIn

Age Friendly Cultural Cities (2016-2021)

Age Friendly Cultural Cities (2016-2021). Ouderen- en cultuurparticipatie op de kaart
BNG Bank Reageer

Als gemeenten geld in cultuur voor ouderen steken is dat een effectieve besteding’, aldus Wim Hillenaar, burgemeester van Cuijk en jurylid BNG Bank Lang Leve Kunstprijs.

Zeven steden: Arnhem, Houten, Dronten, Edam-Volendam, Lelystad, Oldenzaal en Roermond nemen deel aan de laatste editie van het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’. Met dit programma moedigt het Fonds voor Cultuurparticipatie het cultureel en sociaal domein aan om samen te werken en zo cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en verduurzamen. Hieraan zit ook een prijs gekoppeld: de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs ter waarde van 20.00 euro. Juryvoorzitter Hedy d’Ancona reikt deze voor de laatste keer aan één van de steden uit.

 

De BNG Bank Lang Leve Kunstprijs is één van de prijzen die jaarlijks door het BNG Cultuurfonds wordt uitgereikt. De prijs is onderdeel van het subsidieprogramma Age Friendly Cultural Cities van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Gemeenten en culturele instellingen die aan dit programma meedoen, doorlopen een tweejarig traject waarin de focus ligt op samenwerking tussen cultuur, zorg & welzijn en ondernemerschap.


Aan het eind van het traject wordt aan de gemeente die er het beste in is geslaagd om ouderen- en cultuurparticipatie op de kaart te zetten de BNG Lang Leve Kunstprijs uitgereikt. Wim Hillenaar, burgemeester van Cuijk, zit als bestuurslid van het BNG Cultuurfonds in de jury.

 

Als gemeenten geld in cultuur voor ouderen steken is dat een effectieve besteding. Want een relatief kleine investering in cultuur kan artistieke projecten en producten opleveren, die tegelijkertijd het niveau van zingeving van ouderen vergroten. Met als gevolg dat er wat minder zorg nodig is vanuit de WMO. Dat heeft burgemeester Wim Hillenaar ervaren in het derde jaar waarin hij deel uitmaakt van de jury van de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. “Bij mij is het kwartje echt gevallen, dat je tussen cultuur en WMO ook in financiële zin een brug kunt slaan.”

 

Hedwig Verhoeven, directeur-bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie: “de afgelopen vijf jaar zagen we, in de totaal 23 deelnemende steden en regio’s, dat cultuur, zorg en welzijn elkaar opzochten en verbindingen legden. Ons Age Friendly Cultural Cities-programma was en is nog steeds een goed startschot om ouderen en cultuurparticipatie regionaal en lokaal stevig op de kaart te zetten. Ook in deze laatste editie hebben alle deelnemers, ondanks de corona-pandemie, doorgezet en ouderen aangemoedigd om mee te doen als maker, vrijwilliger, meedenker, aanjager: prachtig om te zien. Én ze gaan door, ook nu ons programma stopt. Om deze duurzame verankering was het ons te doen. Daar mogen alle deelnemers écht trots op zijn. Wij als Fonds voor Cultuurparticipatie zijn dat ook.”

 

De slotmanifestatie is op maandag 31 mei tussen 15.00-16.15 uur live te volgen via: www.cultuurparticipatie.nl/agefriendly

 

Presentatrice Martine van Os praat met directeur-bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie: Hedwig Verhoeven en juryvoorzitter en ambassadeur Lang Leve Kunst: Hedy d’Acona over de opbrengsten van 5 jaar Age Friendly Cultural Cities en het vervolg. Daarna wordt de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs uitgereikt aan de gemeente die zich het best als Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld. De prijs wordt voor de vierde en tevens laatste keer uitgereikt. Eerdere winnaars zijn: Amsterdam (2016), Emmen (2018) en Haarlem (2019).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingBNG Bank

Koninginnegracht 2

2514 AA Den Haag

Postbus 30305

2500 GH Den Haag

070 - 3750 750

www.bngbank.nl

mc@bngbank.nl

Meer nieuws

Altijd op de hoogte blijven van de laatste artikelen?

ACTIEF STUREN OP MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

We sturen actief op het continu vergroten van onze maatschappelijke impact. We gebruiken hiervoor de Sustainable Development Goals (SDG’s). We kiezen voor vier SDG’s waar wij samen met onze klanten het verschil kunnen maken.

 

AfbeeldingDuurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)

•  BNG Bank draagt als partner van woningcorporaties bij aan betaalbare en leefbare wijken.
•  BNG Bank draagt als partner van gemeenten bij aan betaalbare publieke en sociale voorzieningen.


AfbeeldingGoede gezondheid en welzijn (SDG 3) 

•  BNG Bank draagt bij aan toegankelijke en betaalbare zorg.
•  BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van zorgvastgoed.AfbeeldingKwaliteitsonderwijs (SDG 4) 

• 

BNG Bank draagt bij aan een betaalbare onderwijshuisvesting van goede kwaliteit.

•  BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van onderwijsvastgoed.

 

AfbeeldingBetaalbare duurzame energie (SDG 7)

•  BNG Bank draagt bij aan een groter aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix.
•  BNG Bank draagt bij aan het beperken van de energievraag en het vergroten van de energie-efficiëntie.

 

                                       LEES MEER 

Whitepapers