of 62284 LinkedIn

Woningbouwimpuls documenten beschikbaar

Op 28 april zijn de concept aanvraagdocumenten voor de Woningbouwimpuls beschikbaar gekomen. Daarmee is de uitvoering van de Woningbouwimpuls, een subsidie van 1 miljard voor het versnellen van woningbouw, weer een stap dichterbij gekomen. Het is nu wachten op het ministerieel besluit waarna de definitieve aanvraagdocumenten beschikbaar worden gesteld op de website van de RVO. 

Hulpmiddelen voor de Woningbouwimpuls aanvraag

De documenten zijn hulpmiddelen bij het indienen van de Woningbouwimpuls aanvraag. Ze helpen onder meer om de financiële businesscase en de fasering van het woningbouwprogramma mee op te stellen. Ook is er een  achtergronddocument met praktische informatie over hoe de aanvrager met bepaalde aspecten in de financiële businesscase moet omgaan. En er is een informatieblad over de Europese staatssteunregels.

 

Waaraan moet de aanvraag voldoen?

Aanvragers zien bij het invullen van het document welke gegevens en bijlagen er aangeleverd moeten worden.

 

In hoofdlijnen bestaat een aanvraag uit:

  • Kerngegevens van de aanvraag en het project. Dit maakt duidelijk of het project aan de voorwaarden voldoet en welke publieke maatregelen leiden tot een tekort bij het project.
  • Gegevens over de noodzaak van een financiële bijdrage uit de Woningbouwimpuls; wat zijn de gevolgen wanneer er geen bijdrage uit de Woningbouwimpuls wordt toegekend?
  • De financiële businesscase waaruit de omvang van het publieke tekort blijkt. Dit overzicht toont de kosten en opbrengsten van het project en voor welke maatregelen een bijdrage wordt aangevraagd.
  • Gegevens over het woningbouwprogramma, inclusief: de fasering van de te realiseren woningen, informatie over de doelgroepen en informatie over de betaalbaarheid van de woningen.
  • Gegevens over de kwaliteit van het plan waarbij het ruimtelijk ontwerp wordt beschreven en de gewenste functiemix van het project.
  • Gegevens over de hardheid van het plan. Hieruit blijkt de (planologische) status van het project, de stand van zaken rondom afspraken met betrokken partijen en het proces en de organisatie van het project. Ook bevat dit deel informatie over de projectspecifieke risico’s en hoe deze zijn verwerkt in de financiële businesscase.
  • Aan te leveren bijlagen naast de Excel-werkbladen in de spreadsheet zoals: een provinciale steunverklaring, kaarten die het projectgebied eenduidig aangeven, onderliggende documenten die de hardheid van toegezegde financiële bijdragen aantonen en onderliggende documenten van het stedenbouwkundigplan en ontwerp.

 

Kleine en middelgrote gemeenten vallen buiten de boot

Door de eis van minimaal 500 woningen in een aaneengesloten gebied vallen kleine en middelgrote gemeenten al snel buiten de boot voor de Woningbouwimpuls. Deze gemeenten hebben woningbouwprojecten die kleiner zijn dan 500 woningen, maar ze kampen wel met vergelijkbare problematiek. We spraken verschillende gemeenten die om deze reden nu geen energie steken in de Woningbouwimpuls.

 

Achtergrondinformatie in de whitepaper

Meer weten over de Woningbouwimpuls? Lees een van onderstaande whitepapers:

Woningbouwimpuls2020

8 tips om uw woningbouwproject haalbaar te maken.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door John Haverdil (gemeenteraadslid) op
Waarom vallen samenwerkende gemeenten af? Althans zo lees ik het. Ik kan me goed voorstellen dat twee of drie gemeente samen deze taakstelling wel kunnen oppakken, hoe hier mee om te gaan?

Contactgegevens

Afbeeldingbbn adviseurs

De Molen 100

3995 AX Houten

T 088 226 74 00

www.bbn.nl

info@bbn.nl

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers