of 59965 LinkedIn

Woningbouwimpuls: 1 miljard euro voor woningbouw

AfbeeldingIn Nederland bestaat een grote behoefte aan woningen. Om de woningbouw te versnellen, introduceert het Rijk de Woningbouwimpuls voor gemeenten: een subsidie van 1 miljard euro. Gemeenten kunnen voor de zomer 2020 hun eerste aanvragen indienen.

Gemeenten kampen bij woningbouwprojecten vaak met hoge kosten die leiden tot een publieke onrendabele top. Dit betekent dat de opbrengsten uit bijvoorbeeld grondverkoop, erfpachtconversie en kostenverhaal de kosten van het project niet of onvoldoende dekken. Tekorten ontstaan door noodzakelijke maatregelen als:

 

 • bodemsanering
 • infrastructurele ontsluitingen
 • inrichting van de openbare ruimte
 • verlaging van stikstofdepositie in Natura-2000 gebieden
 • uitplaatsing van activiteiten die hinder veroorzaken voor woningbouw


Betaalbare woningen

Door de tekorten komen woningbouwprojecten vaak moeilijk tot uitvoering. Of de gemiddelde prijzen van nieuwbouwwoningen stijgen zodanig dat de woningen onbetaalbaar worden voor starters en middeninkomens. Met de Woningbouwimpuls vult de overheid dit tekort aan zodat projecten toch kunnen starten en woningen betaalbaar blijven.

 

Woningbouwimpuls

Maximaal 50 procent van een tekort kan worden gefinancierd met middelen uit de Woningbouwimpuls. Hierdoor krijgen projecten net dat laatste zetje en kunnen gemeenten voldoende betaalbare woningen realiseren. De middelen zijn beschikbaar tussen 2020 en 2023, tenzij de pot eerder leeg is. De Minister van Milieu en Wonen streeft ernaar het loket nog voor de zomer open te stellen voor aanvragen.

 

Haalbaarheidsstudie

Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls moeten voldoen aan voorwaarden als: het hebben van regionaal draagvlak, het toevoegen van (netto) 500 woningen aan de woningvoorraad en een aandeel van betaalbare woningen in het programma van ten minste 50 procent. Een aanvraagformulier kan worden ingediend via website van het RVO. De aanvraag zelf moet ook aan een aantal vereisten voldoen en onder andere een haalbaarheidsstudie bevatten die de publieke onrendabele top duidelijk maakt.

 

De adviseurs van bbn kennen de voorwaarden en vereisten. We helpen u graag bij het opstellen van een haalbaarheidsstudie en bij het indienen van de aanvraag.

 

Wilt u meer weten over de Woningbouwimpuls? Lees deze whitepaper of neem direct contact op met Roy van de Velden of  Maarten Pullen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeeldingbbn adviseurs

De Molen 100

3995 AX Houten

T 088 226 74 00

www.bbn.nl

info@bbn.nl

Meer nieuws

Deelnemen aan een gratis Masterclass?

De businesscase van maatschappelijk vastgoed

17 september 2020

Meer informatie

Vastgoednota en portefeuilleplan

24 september 2020

Meer informatie

Slim verduurzamen doe je zo

6 oktober 2020

Meer informatie

Woningbouw versnellen in uw gemeente

8 oktober 2020

Meer informatie

Circulair bouwen haalbaar maken  

27 oktober 2020

Meer informatie

Het Huis van de Stad -

De place to be

29 oktober 2020

Meer informatie

Whitepapers

 • In heel Nederland bestaat een grote behoefte aan woningen.
 Om de woningbouw te kunnen...

  Woningbouwimpuls 2020

  In heel Nederland bestaat een grote behoefte aan woningen. Om de woningbouw te kunnen...
 • LEAN is een managementfilosofie die al meer dan 50 jaar geleden is ontwikkeld bij Toyota. LEAN is...

  LEAN ontwerpproces

  LEAN is een managementfilosofie die al meer dan 50 jaar geleden is ontwikkeld bij Toyota. LEAN is...
 • Wet Markt en Overheid 
 Per 1 juli 2014 is de wet Markt en Overheid (wet MenO) definitief...

  Wet markt en overheid

  Wet Markt en Overheid Per 1 juli 2014 is de wet Markt en Overheid (wet MenO) definitief...

Bloggers