of 58952 LinkedIn

Voor welke opgave staat u?

Voor welke opgave staat u? De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Welke keuzes gaat u maken op het gebied van vastgoed?
Reageer

De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Met de komst van een nieuw college zullen er ook weer nieuwe keuzes moeten worden gemaakt. Ook op het gebied van vastgoed. Op het Bouwstenen voor Sociaal-congres op 30 november hebben wij onder de bezoekers gepeild welke prioriteiten er volgens hen moeten worden gesteld.

 

Klik op de afbeelding om de resultaten in een groter formaat te kunnen zien: 

 

Afbeelding

 

Voor we u de resultaten van de peiling nader presenteren blikken we eerst terug op het congres:

 

-  

Alweer 10 jaar Bouwstenen voor Sociaal (BvS). En wat een prachtige ontwikkeling heeft het vakgebied doorgemaakt: in heel gemeentelijk Nederland staat maatschappelijk vastgoed op de kaart, zowel letterlijk als figuurlijk. De organisatiegraad van vastgoedafdelingen is sterk toegenomen, de lege boekenplank is gevuld met publicaties waarin de opgave een stem is gegeven en er is een enorme sprong gemaakt in de onderliggende techniek van vastgoedmanagen en -rekenen.

-

Maar er zijn ook hardnekkige ervaringen: de beleidsafdeling vindt het nog steeds moeilijk om aan te geven welk vastgoed ze willen, het vraagstuk van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten bleek taaier dan gedacht en gemeenten zoeken nog steeds volop naar professionalisering in hun werkwijze.

-

Marc van Leent hield een prachtige beschouwing over het werkveld dat hij naam heeft gegeven met zijn publicatie Bouwstenen voor Sociaal uit 2007. Zijn kernconstatering was dat ook na alle verbeterslagen bij vele gemeenten de visie in hun nota's vastgoed niet verder komen dan 'nee, tenzij'. Terecht vroeg hij zich af: waar blijft het 'ja, graag!'?

 

AfbeeldingDe ontwikkeling van het werkveld is ook te zien in het aantal netwerken dat zijn resultaten presenteerde en het aantal publicaties. En we zijn als bbn adviseurs trots dat we aan drie van de vier publicaties hebben mogen bijdragen! Een ook de jaaragenda van BvS laat de brede ontwikkeling zien: niet langer solitaire onderwerpen als 'hoe realiseren we een multifunctionele accommodatie', maar brede vragen over de bedoeling, duurzame kwaliteit realiseren en de reeds opgedane kennis beter verspreiden.

Maar wordt deze handschoen ook door de nieuwe colleges opgepakt? Onze peiling laat zien dat de gemeentelijke stemmers massaal (52%) stemmen voor verduurzaming. Gaat na de verkoopgolf van de afgelopen jaren de komende jaren de verduurzaming massaal vorm krijgen? Interessante vragen daarbij zijn: in welke volgorde pakken we de panden aan? Hoe bepalen we de haalbaarheid? Welke techniek zetten we in? En niet in het minst: halen we onze doelstellingen?

 

Als tweede wordt door 31% genoemd de inzet op vastgoedorganisaties. Op papier zijn er al veel vastgoedorganisaties ingericht en aangekleed met spelregels. Maar in de praktijk wordt ervaren dat de gedragsverandering hierbij achterloopt, dat het wiel dikwijls opnieuw moet worden uitgevonden en dat de bezetting nog niet overal op niveau is. Hierbij is de zoektocht voor gemeenten wat een goede bezetting is van de afdeling, hoe kennis en de vaardigheden van de medewerkers op niveau wordt gebracht en hoe bijvoorbeeld de vastgoedinformatie de onderlinge samenwerking en besluitvorming ondersteunt.

 

De laagste prioriteit wordt gegeven aan het voorzien in kwalitatief goede voorzieningen (14%) of het bijdragen aan meer woningen (3%). Wellicht is dat een logische uitkomst van een peiling onder vastgoedmensen, die toch vooral focus hebben op hoe zij hun opgave tot een goed einde kunnen brengen. Maar ergens is deze prioritering toch opmerkelijk. Want waar zou de samenleving nu meer behoefte aan hebben: aan de juiste voorzieningen voor ontmoeting, sport of zorg en voldoende betaalbare woningen of aan een soepel werkende vastgoedorganisatie? En zou dat niet de opgave voor uw vastgoedorganisatie moeten zijn?

 

AfbeeldingIn de loop naar de verkiezingen zal bbn op verschillende gelegenheden opnieuw de vraag stellen: voor welke opgave staat u?

 

Auteur: Sidney Mac Gillavry

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeeldingbbn adviseurs

De Molen 100

3995 AX Houten

T 088 – 226 74 98

F 088 – 226 74 04

www.bbn.nl

info@bbn.nl

Meer nieuws

Deelnemen aan een gratis Masterclass?

Woningbouw versnellen in uw gemeente

9 april 2020

Meer informatie

De businesscase van maatschappelijk vastgoed

7 mei 2020

Meer informatie

Circulair bouwen haalbaar maken  

12 mei 2020

Meer informatie

Slim verduurzamen doe je zo

19 mei 2020

Meer informatie

Vastgoednota en portefeuilleplan

26 mei 2020

Meer informatie

Het Huis van de Stad -

De place to be

28 mei 2020

Meer informatie

Whitepapers

Bloggers