of 64277 LinkedIn

Visie op gebiedsontwikkeling: een cruciaal ingrediënt!

Gebiedsontwikkeling start met een goede visie op deze ontwikkeling. Een visie waaruit ambitie spreekt en die enthousiast maakt. Een visie op alle aspecten die van belang zijn, die antwoord geeft op vragen als wat voor soort gebied moet het zijn, voor wie, wat voor soort woningen en voorzieningen zijn er, hoe is het gebied bereikbaar, hoe maken we het financieel haalbaar? Die samen met de betrokken partijen wordt ontwikkeld en waarvoor draagvlak bestaat. Waarbij belanghebbenden, bewoners, ondernemers en experts al in een vroeg stadium op innovatieve wijze worden betrokken en meewerken aan het opstellen van de visie. Zodat enthousiasme, energie en commitment wordt gerealiseerd.

Een goed voorbeeld van een visie die op deze manier is vastgesteld is de visie op de Spuiboulevard in Dordrecht. Tijdens een uitgebreid participatieproces is met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden nagedacht over de visie op het gebied. Zoek maar eens naar de SpuiSafari Spuiboulevard Dordrecht. De opbrengst van dit proces is verwerkt in de uiteindelijke visie.

 

Afbeelding 

 

Gebiedsontwikkeling start met een visie waar ook een gedegen risicoanalyse op wordt uitgevoerd. Een analyse met het hele betrokken team volgens de RISMAN methode maakt risico's vanuit verschillende invalshoeken snel helder. Op basis hiervan wordt vastgesteld welke maatregelen genomen moeten worden om de risico's te verkleinen of het effect ervan op te vangen. Deze maatregelen worden vervolgens in de planning van het project opgenomen. Zodat ook geborgd wordt dat deze worden uitgevoerd. Mijn ervaring leert dat een gedegen risicoanalyse sterk bijdraagt aan een betere beheersing van het project. Door in een vroeg stadium de risico's van een project inzichtelijk te maken met het hele projectteam kan al vanaf dat moment gestuurd worden op het voorkomen of verminderen van de risico's.

 

Gebiedsontwikkeling start met een visie die flexibele ontwikkeling en invulling mogelijk maakt. En die partijen (overheden, ontwikkelaars) in staat stelt flexibel te sturen op de gebiedsontwikkeling, waarbij wel stappen worden gezet en meebewogen wordt met de actuele ontwikkelingen terwijl het eindpunt (de stip op de horizon) nog niet compleet helder is. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit. Het is nog onduidelijk hoe onze wijze van vervoer zich gaat ontwikkelen de komende jaren, maar dat het wezenlijk gaat veranderen is wel duidelijk. Hoe speel je daar nu flexibel op in? Misschien wel door geen ondergrondse parkeergarages meer te realiseren, waarvan het risico bestaat dat ze over 10 jaar leeg staan, maar een flexibele bovengrondse voorziening die op termijn een andere functie kan krijgen.

 

Gebiedsontwikkeling start met een visie. Wat is uw visie?

 

Voor meer info kunt u contact opnemen met Ciska Meijer, 06-82634729.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeeldingbbn adviseurs

De Molen 100

3995 AX Houten

T 088 226 74 00

www.bbn.nl

info@bbn.nl

Meer nieuws

Atelier Verduurzamen

Werk je bij een gemeente aan het verduurzamen van vastgoed? En heb je interesse in praktische tips of inspirerende intervisie?


Meld je dan aan voor een gratis online ateliersessie!

Whitepapers

Bloggers